Clavister går med i Vinnova-projektet AutoDC för datacenterutveckling

ÖRNSKÖLDSVIK, SVERIGE. 2018-11-09

Clavister, en ledande leverantör av högpresterande cybersäkerhetslösningar, kommer att delta i projektet AutoDC som finansieras av Vinnova inom ramen för klusterprogrammet ITEA3 EUREKA.

Projektet AutoDC syftar till att främja samarbete och forskning kring autonoma datacenter. Vinnova har nu utvärderat projektet och valt att finansiera arbetet framåt.

Ericsson leder projektet som får ekonomiskt stöd i tre år och har RISE SICS NORTH som svensk koordinator. Deltagande aktörer är Clavister, Swegon, OP5, Swedish Modules, Hi5 och Comsys, KTH, Lunds universitet, Luleå Tekniska Universitet och andra teknik-aktörer från Finland och Kanada.

Målet med projektet är att sänka driftskostnader genom att göra datacenter självläkande, självoptimerande och robusta. Användningsområden inkluderar både lokala (distribuerade) datacenter såväl som så kallade “megascale”-datacenter. Tekniker projektet fokuserar på kommer vara mjukvaruredundans, övervakning, machine learning och kontroll. Datacenter måste också byggas för att kunna klara av autonom drift.

"Vi är med i ett mycket spännande och relevant projekt", säger Anders Lidén, forsknings- och innovationschef på Clavister. "För oss som säkerhetsföretag är datacenter ett intressant område, och samarbetet ger dessutom synergieffekter med möjligheter att utbyta kunskap och diskutera utvecklingen med kollegor i branschen, vilket är till stor nytta för Clavister. Vi är mycket hedrade att få dela med oss ​​av vår kunskap."

"Att få ha Clavister som partner är verkligen ett välkommet tillskott", säger Tor Björn, chef för RISE SICS NORTH. "Vi ser fram emot att visa att svensk innovation och tekniskt kunnande är europa- eller till och med världsledande för näringsliv och samhälle."

Läs mer om svensk innovation på sidan "Security by Sweden"

https://www.clavister.com/landing-pages/vikings

För mer information eller förfrågningar om mediamaterial kontaktas:
Sam Coleman, Director of Marketing and Corporate Communications

Sam.coleman@clavister.com

Om Clavister
Clavister är sedan mer än 20 år en ledande europeisk cybersecurity- leverantör med säte i Sverige. Bolaget har kunder i mer än 150 länder inom områdena communication service providers (CSP), managed security service providers (MSSP), samt inom publik och privat sektor. Aktien Clavister Holding AB, är noterad på NASDAQ First North.