Capital Markets Day 2018


Back to list

Clavister Capital Markets Day

Clavister has the pleasure of inviting analysts, investors and journalists to its Capital Markets Day at Helio Hötorget, Stockholm, Sweden on Thursday the 22nd of March.

The Capital Markets Day will provide an update on Clavister’s strategy and business performance. The day will include current and future customer and industry segment use cases to showcase the execution of Clavister’s business model and path to profitable growth.

At the Capital Markets Day participants have the opportunity to connect with the Clavister Management team and join Q&A discussions. The presentation will be held in English.

The presentations given will be available on Clavister’s website (www.clavister.com) after the Capital Markets Day

Date: 22nd of March
Location: Helio Hötorget, Sveavägen 9, Stockholm, Sweden
Time: 08:00 - 13.00

 

Preliminary agenda

08:00 Registration and Coffee

08:30 Introduction
Viktor Kovács, Chairman of the Board

08:35 Clavister overview, business model and strategy
John Vestberg, President and CEO

09:30 Coffee Break

10:00 Enterprise Market
Thomas Vasen, Commercial Solution Manager

10:45 Communication Service Provider Market
Stefan Brodin, Commercial Solution Manager

11:30 Q&A

12:00 Wraps and mingle

Sign up for the event by sending an e-mail to jenny.ramkrans@clavister.com no later than the 20th of March.

For questions or additional information please contact Clavister’s CFO, Håkan Mattisson, +46 (0)660-29 92 00.

Welcome!

 

 

Clavisters kapitalmarknadsdag

Clavister hälsar analytiker, investerare och media välkomna till vår kapitalmarknadsdag i Stockholm torsdagen den 22 mars 2018.

Syftet med kapitalmarknadsdagen är att tillhandahålla en uppdatering av Clavisters strategi och nuvarande affärsstatus. Dagen kommer även att innehålla konkreta affärsexempel för att demonstrera hur Clavisters affärsmodell fungerar och hur vägen till tillväxt och lönsamhet ser ut.

Under evenemanget kommer deltagarna ha möjlighet till fördjupade diskussioner med Clavisters ledning. Presentationerna kommer att hållas på engelska.

Presentationsmaterial kommer finnas tillgängligt på Clavisters hemsida, (www.clavister.com) efter kapitalmarknadsdagen.

Datum: 22 mars 2018
Plats: Helio Hötorget, Sveavägen 9, Stockholm, Sverige
Tid: 08:00 - 13.00, med lättare lunch.

 

Preliminär agenda

08:00 Registrering och kaffe

08:30 Introduktion
Viktor Kovacs, Styrelseordförande

08:35 Presentation av Clavister, affärsmodeller och strategier
John Vestberg, CEO

09:30 Kaffepaus

10:00 Enterprise-marknaden
Thomas Vasen, Communication Solutions Manager

10:45 Communication Service Provider-marknaden
Stefan Brodin, Communication Solutions Manager

11:30 Q&A

12:00 Lättare lunch och mingel

För att delta på kapitalmarknadsdagen vänligen anmäl dig per e-post till jenny.ramkrans@clavister.com senast 20 mars 2018.

För ytterligare information eller frågor vänligen kontakta Håkan Mattisson, CFO, +46 (0)660-29 92 00.

Välkommen!

Location
Stockholm
Sweden

Date
22 Mar 2018