:enClavister Q1 2018: Continued growth and investments according to plan::svClavister Q1 2018: Fortsatt tillväxt och investeringar enligt plan:

{:en}Clavister Q1 2018: Continued growth and investments according to plan{:}{:sv}Clavister Q1 2018: Fortsatt tillväxt och investeringar enligt plan{:}

{:en} May 16, 2018. Örnsköldsvik, Sweden. Clavister (Nasdaq: CLAV), a leader in high-performance network security solutions, released its latest quarterly report today. During the quarter Clavister has continued to deliver on the planned and communicated investment in sales, marketing and IT development capacity in order to build a future, international important actor within the cyber security market. Q 1 2018:
 • Revenues reached 22.8 (20.6) MSEK
 • Gross profit reached 17.4 (16.6) MSEK
 • Gross margin reached 76 (81)%, due to a changed revenue mix
 • EBIT amounted to -27.0 (-18.3) MSEK, driven by the ongoing investments in the sales- and delivery capacity
 • Result after financial items for the period amounted to -36.3 (-19.4) MSEK, an increased financial item cost is explained by the loans from Tagehus and the European Investment Bank, in combination with the effects from a weakened Swedish Krona vs. the Euro
 • Cash by the end of the period was 93.8 (59.3) MSEK. In addition, Clavister has own shares at a value of 6.2 MSEK at the end of the quarter, which-together with cash and cash equivalents–yielded a total of 100.0 MSEK
 • Earnings per share amounted to -1,54 (-0,66) SEK
Clavister’s CEO, John Vestberg and Clavister’s CFO, Håkan Mattisson, will present the quarterly report on Wednesday, May 16 at 10:45 a.m. The presentation will be found at: https://www.redeye.se/live/clavister-q1-2018  Questions can be submitted through the question template on the webpage or via e-mail:questions@redeye.se The presentation can be found at Clavister’s page at Redeye Universe afterwards https://www.redeye.se/company/clavister-holding For more information, please contact: Håkan Mattisson, CFO for Clavister Group +46 (0)660-29 92 00{:}{:sv}

Örnsköldsvik, Sverige, den 16 maj 2018. Clavister (Nasdaq: CLAV), en ledande leverantör av högpresterande nätverkssäkerhet, har idag publicerat sin senaste delårsrapport.

Under kvartalet har Clavister fortsatt sin planerade och kommunicerade investering i sälj, marknad och utvecklingskapacitet för att bygga en internationell betydelsefull aktör inom området cybersäkerhet.

Q1 2018:

 • Kvartalets omsättning uppgick till 22,8 (20,6) MSEK
 • Bruttovinsten uppgick till 17,4 (16,6) MSEK
 • Bruttomarginalen uppgick till 76 (81)%, beroende på förändring i intäktmix mellan åren
 • Rörelseresultatet uppgick till -27,0 (-18,3) MSEK, drivet av pågående sälj- och leveranskapacitetsuppbyggnad
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -36,3 (-19,4) MSEK, ökningen av finansiella kostnader drivs huvudsakligen av upptagna lån från Tagehus och den Europeska investeringsbanken samt av effekter från en försvagad kronkurs jämfört euron under kvartalet.
 • Likvida medel vid kvartalets slut uppgick till 93,8 (59,3) MSEK. Därutöver tillkommer egna aktier med ett värde vid kvartalets utgång om 6,2 MSEK, vilket tillsammans med likvida medel ger en summa om 100,0 MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -1,54 (-0,66) SEK

Clavisters VD, John Vestberg och Clavisters CFO, Håkan Mattisson, kommer att presentera bolagets finansiella resultat och den senaste utvecklingen på onsdag den 16 maj kl. 10:45.

Den websända presentationen kan följas på https://www.redeye.se/live/clavister-q1-2018 

Frågor till bolaget kan ställas via frågeformuläret på sidan för livesändingen eller e-mail:questions@redeye.se

Presentationen kommer i efterhand att finnas tillgänglig på Clavisters sida på Redeye Universe https://www.redeye.se/company/clavister-holding

För mer information om den här pressreleasen kontaktas:
Håkan Mattisson, CFO for Clavister Group
+46 (0)660-29 92 00

{:}