Clavister Q3 2018: 26% tillväxt

Connect.Protect

Clavister Q3 2018: 26% tillväxt

Örnsköldsvik, Sverige, den 21 november 2018. Clavister, en ledande leverantör av högpresterande cybersäkerhetslösningar, har idag publicerat sin senaste delårsrapport.

Tredje kvartalet 2018

 • Orderingången för kvartalet uppgick till 30,1 (23,9) MSEK, en ökning med 26% jämfört motsvarande kvartal föregående år
 • Kvartalets omsättning uppgick till 30,8 (23,9) MSEK
  • Bruttovinsten uppgick till 26,5 (17,3) MSEK
  • Bruttomarginalen uppgick till 86 (73) %
  • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick till -5,7 (-10,4) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -13,3 (-16,4) MSEK
  • Resultat efter finansnetto uppgick till -17,1 (-18,6) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,73 (-0,63) SEK
  • Likvida medel vid kvartalets slut uppgick till 47,5 (31,3) MSEK.
   Efter kvartalets slut erhölls ytterligare 5 MEUR från den Europeiska Investeringsbanken, som en del av investeringslånet på 20 MEUR.

Första nio månaderna 2018

 • Orderingången för årets första nio månader uppgick till 81,2 (65,8) MSEK, en ökning med 23%
  jämfört med de nio första månaderna föregående år
 • Omsättningen uppgick till 80,4 (65,8) MSEK, en ökning med 22% jämfört med samma period föregående år
 • Bruttovinsten uppgick till 63,0 (50,9) MSEK
 • Bruttomarginalen uppgick till 78 (77)%
 • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick till -45,3 (-42,8) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -67,7 (-58,2) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -87,8 (-62,6) MSEK
 •  Resultat per aktie uppgick till -3,95 (-2,15) SEK

Den fullständiga kvartalsrapporten återfinns på bolagets hemsida.

Klockan 10:00 CET kommer Clavisters VD, John Vestberg och Clavisters CFO, Håkan Mattisson att presentera en sammanfattning av rapporten och därefter kommer det också vara möjligt att ställa frågor kring bolagets finansiella kvartalsresultat.
Länk: https://clavisterevents.webex.com/clavisterevents/onstage/g.php?MTID=e9f47c59f0a270732fb4d5521768bee6d. Anmälan krävs.

För ytterligare information om detta pressmeddelande, vänligen kontakta:
Håkan Mattisson, CFO Clavister
+46 (0)660-29 92 00