Clavister Q4 2017: Omsättningsrekord för både kvartal och helår

Connect.Protect

Clavister Q4 2017: Omsättningsrekord för både kvartal och helår

Clavisters rapport för det fjärde kvartalet 2017 uppvisade hög tillväxt. Omsättningen för både kvartalet och helåret 2017 nådde nya rekordnivåer. Det fjärde kvartalets omsättning växte med 27% och nådde 34,4 MSEK. Helårets omsättning växte med 28% och nådde den symboliska nivån 100 MSEK. 

Örnsköldsvik, Sverige, den 15 februari 2018. Clavister (Nasdaq: CLAV), en ledande leverantör av högpresterande nätverkssäkerhet, har idag publicerat sin senaste delårsrapport och rapporterar förbättrade nyckeltal, inklusive omsättning för kvartalet som ökade med 27% och nådde 34,4 MSEK. Bruttomarginalen ökade till 77% och bruttovinsten ökade med 31% jämfört med motsvarande kvartal 2016.

Avseende helåret 2017 steg Clavisters omsättning med 28% och passerade för första gången den symboliska 100 MSEK-tröskeln. Helårets bruttomarginal förbättrades med 9 procentenheter och nådde 77%, samtidigt som årets bruttovinst ökade med 45% och nådde 77,5 MSEK.  

Därutöver tecknade Clavister under det fjärde kvartalet ett finansieringsavtal uppgående till 20 M Euro med den Europeiska investeringsbanken (EIB), i syfte att skapa fortsatt tillväxt och att kontinuerligt utveckla cybersäkerhets-lösningar i världsklass.

Fjärde kvartalet 2017

  • Kvartalets omsättning uppgick till 34,4 (27,1) MSEK, motsvarande en organisk tillväxt med 27%, jämfört med motsvarande kvartal föregående år
  • Bruttovinsten uppgick till 26,6 (20,3) MSEK, en ökning med 31%
  • Bruttomarginalen uppgick till 77 (75)%
  • EBIT uppgick till -18,7 (-20,4) MSEK
  • Resultat efter finansnetto uppgick till -21,1 (-21,7) MSEK
  • Likvida medel vid kvartalets slut uppgick till 26,5 (75,3) MSEK. Därutöver tillkommer egna aktier med ett värde vid kvartalets utgång om 7,9 MSEK, vilket tillsammans med likvida medel ger en summa om 34,4 MSEK

Resultat per aktie uppgick till -0,73 (-0,24) SEK