Investor Relations News

Connect.Protect

Tilldelning av teckningsoptioner

Bolagsstämman i Clavister Holding AB (publ.) beslöt vid årsstämman den 14:e maj 2019 att bemyndiga styrelsen att emittera aktier och optioner med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet registrerades av Patent och Registreringsverket den 31:a maj 2019.

Styrelsen beslöt den 14:e maj 2020 att tilldela 101 805 vederlagsfria teckningsoptioner till Europeiska Investeringsbanken i enlighet med avtalat utspädningsskydd, samt att meddela Euroclear Sweden AB om tilldelningen samt registrera optionerna hos Bolagsverket.

För ytterligare information om den här pressreleasen, vänligen kontakta:

John Vestberg, VD och koncernchef, +46 (0)660-29 92 00 eller ir@clavister.com

Om Clavister

Clavister är sedan mer än 20 år en ledande europeisk cybersecurityleverantör med säte i Sverige. Bolaget har kunder i mer än 150 länder inom områdena communication service providers (CSP), managed security service providers (MSSP), samt inom publik och privat sektor. Clavister tillhandahåller unika säkerhetslösningar för att skydda deras digitala tillgångar och säkra kontinuitet i företaget. Aktien Clavister Holding AB, är noterad på Nasdaq First North Growth Markets. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Advisor; 08-528 00 399, e-post: info@fnca.se.

Denna information är sådan information som Clavister Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14:e maj 2020 kl. 21:15 CET.