Investor Relations News

Connect.Protect

Clavister Q4 2020: 14% intäktsökning och förbättrad EBITDA

Örnsköldsvik, Sverige, den 10:e februari 2021. Clavister, en ledande leverantör av högpresterande cybersäkerhetslösningar, har idag publicerat sin sista delårsrapport för 2020.

”För helåret 2020 levererade vi en stabil intäktsökning på 17% och halverade vår EBITDA-förlust. Vår orderbok och säljtratt är stark, trots negativ påverkan från Covid-19-pandemin under det andra halvåret. Jag skulle vilja uttrycka min uppskattning till alla Clavister-kollegor, partners och aktieägare för ett oförtrutligt engagemang under detta turbulenta år.”

John Vestberg, VD och koncernchef

Fjärde kvartalet

 • Rörelsens intäkter uppgick till 36,4 (31,9) MSEK, motsvarande en ökning med 14%. Justerat för valutakurseffekter uppgick rörelsens intäkter till 37,2 (31,6) MSEK, en ökning med 18%.
 • Nettoomsättningen uppgick till 30,9 (31,6) MSEK.
 • Orderingången uppgick till 31,8 (42,3) MSEK.
 • Bruttoresultatet uppgick till 32,1 (25,3) MSEK, vilket motsvarar en bruttomarginal på 88,3 (79,3) %.
 • EBITDA uppgick till -14,9 (-19,3) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -23,3 (-29,5) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -20,1 (-108,6) MSEK och resultat per aktie till -0,52 (-4,23) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2.0 (‑9.1) MSEK.

Helåret 2020

 • Rörelsens intäkter uppgick till 140,2 (123,5) MSEK, motsvarande en ökning med 17%. Justerat för valutakurseffekter uppgick nettoomsättningen till 141,1 (120,8) MSEK, en ökning med 21%.
 • Nettoomsättningen uppgick till 128,1 (123,1) MSEK, motsvarande en ökning med 4%.
 • Orderingången uppgick till 153,9 (146,7) MSEK, motsvarande en ökning med 5%.
 • Bruttoresultatet uppgick till 122,4 (99,5) MSEK, vilket motsvarar en bruttomarginal på 87,3 (80,6) %.
 • EBITDA uppgick till -19,5 (-39,0) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -56,5 (-80,5) MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -81,9 (-188,2) MSEK och resultat per aktie till -2,10 (-7,65) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8.3 (‑43.1) MSEK.
 • Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2020.

Den fullständiga kvartalsrapporten återfinns på bolagets hemsida: https://www.clavister.com/company/investor-relations/financial-reports/2020-2/

Klockan 09:00 CET den 10:e februari kommer Clavisters VD, John Vestberg och CFO, David Nordström  ge en presentation av bolagets kvartalsresultat via webbsession. Sessionen avslutas med att en möjlighet för åhörare att ställa frågor kring bolagets kvartalsresultat direkt till John och David. Registrering sker via länk: https://www.clavister.com/company/investor-relations/financial-reports/2020-2/

För ytterligare information om detta pressmeddelande, vänligen kontakta:
John Vestberg, VD och koncernchef, +46 (0)660-29 92 00 eller ir@clavister.com

Om Clavister
Clavister är sedan mer än 20 år en ledande europeisk cybersecurityleverantör med säte i Sverige. Bolaget har kunder i mer än 150 länder inom områdena communication service providers (CSP), managed security service providers (MSSP), samt inom publik och privat sektor. Aktien Clavister Holding AB, är noterad på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Advisor; 08-528 00 399, e-post: info@fnca.se.

Denna information är sådan information som Clavister Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 februari 2021 kl. 08:00 CET.