Investor Relations News

Connect.Protect

Clavister Q2 2021: 55% ökad orderingång

Örnsköldsvik, Sverige, den 26:e Augusti 2021. Clavister, en ledande leverantör av högpresterande cybersäkerhetslösningar, har idag publicerat sin senaste delårsrapport.

Det andra kvartalet innebar en positiv utveckling av flera nyckeltal, särskilt orderingång, återkommande intäkter och operationellt kassaflöde. Vi ser ett bra momentum i affären mot segmentet tjänsteleverantörer, en utveckling i linje med vår förfinade strategi.”

John Vestberg, Koncernchef och VD

Andra kvartalet

  • Orderingången uppgick till 84,7 (54,8) MSEK
  • Nettoomsättningen uppgick till 29,6 (28,5) MSEK. Justerat för valutakurseffekter uppgick nettoomsättningen till 30,0 (28,5) MSEK, en ökning med 1,5 MSEK
  • Bruttoresultatet uppgick till 27,1 (24,3) MSEK, vilket motsvarar en bruttomarginal på 85,3 (83,7) %
  • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till -4,8 (-7,9) MSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -14,1 (-17,2) MSEK
  • Resultat efter skatt uppgick till -19,0 (-12,3) MSEK och resultat per aktie till -0,35 (-0,48) SEK.
  • Kassaflödet från den från löpande verksamheten uppgick till 9,4 (9,7) MSEK.

Den fullständiga kvartalsrapporten återfinns på bolagets hemsida: https://www.clavister.com/company/investor-relations/financial-reports/2021-2/

Klockan 09:00 CET den 26:e augusti kommer Clavisters VD, John Vestberg och CFO, David Nordström ge en presentation av bolagets kvartalsresultat via webbsession. Sessionen avslutas med att en möjlighet för åhörare att ställa frågor kring bolagets kvartalsresultat direkt till John och David. Registrering sker via länk: https://www.clavister.com/company/investor-relations/financial-reports/2021-2/

För ytterligare information om detta pressmeddelande, vänligen kontakta:
John Vestberg, Koncernchef och VD, +46 (0)660-29 92 00 eller ir@clavister.com

Om Clavister
Clavister är sedan mer än 20 år en ledande europeisk cybersecurityleverantör med säte i Sverige. Bolaget har kunder i mer än 150 länder inom områdena communication service providers (CSP), managed security service providers (MSSP), samt inom publik och privat sektor. Aktien Clavister Holding AB, är noterad på Nasdaq First North. 
FNCA Sweden AB är bolagets Certified Advisor; 08-528 00 399, e-post: info@fnca.se.

Denna information är sådan information som Clavister Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2021 kl. 08:00 CET.