Please enable JavaScript in your browser for better use of the website!

Press Release

Connect.Protect

Andra tranchen av Europeiska Investeringsbankens 20 MEUR lån har idag mottagits

Örnsköldsvik, Sverige, 2018-11-07.  Clavister, en ledande leverantör av högpresterande cybersäkerhetslösningar, har idag erhållit den andra tranchen i det låneavtal, daterat 18 december 2017, som bolaget har ingått med Europeiska Investeringsbanken (“EIB”). Nu utbetald likvid uppgår till 5 MEUR, av lånets totala omfattning om 20 MEUR. Likviden skall användas för att stödja en fortsatt tillväxt mot lönsamhet enligt gällande affärsplan.
Koncernens kassabehållning uppgår nu till 94 MSEK.
Den kvarvarande tredje tranchen uppgår till högst 5 MEUR.

För mer information om ingånget låneavtal hänvisas till pressmeddelanden i samband med bolagets extrastämma den 11 december 2017 och presskonferensen med EIB den 18 december 2017.

För ytterligare information om denna pressrelease, vänligen kontakta:
Håkan Mattisson, CFO
+46(0)660-29 92 00


Om Clavister

Clavister är sedan mer än 20 år en ledande europeisk cybersecurityleverantör med säte i Sverige. Bolaget har kunder i mer än 150 länder inom områdena communication service providers (CSP), managed security service providers (MSSP), samt inom publik och privat sektor. Aktien Clavister Holding AB, är noterad på NASDAQ First North.
FNCA Sweden AB är bolagets Certified Advisor. B
esök www.clavister.com