Clavister årsredovisning för 2017 publicerad

2018-04-03

Styrelsen för Clavister Holding AB (publ.), 556917-6612, har publicerat årsredovisningen för verksamhetsåret 2017.

Årsredovisningen finns tillgänglig på www.clavister.com/investor-relations/#corporate-governance

Den kan även skickas genom att kontakta bolaget via e-post till finance@clavister.com 

För mer information om den här pressreleasen kontaktas:
Håkan Mattisson, CFO for Clavister Group
+46 (0)660-29 92 00

Denna information är sådan information som Clavister Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 april 2018 kl.16:25.

Om Clavister

Clavister är en ledande leverantör av informationssäkerhetslösningar för fasta, mobila och virtuella nätverk. Clavister erbjuder små och medelstora företag, telekomoperatörer och leverantörer av "Cloud"-lösningar, marknadsledande säkerhetslösningar mot dagens säkerhetshot.