Global banbrytande bredbandsleverantör utökar sin beställning av Clavisters virtuella säkershetslösning

2018-05-15

Örnsköldsvik, Sverige. 15 maj 2018. Clavister, en ledande leverantör av högpresterande nätverkssäkerhet, har erhållit en större uppföljningsorder från en sedan tidigare annonserad kund (9 mars 2018, ”Banbrytande bredbandsleverantör väljer Clavisters virtuella säkerhetslösning för världsomspännande satsning”). 

Kunden, som valt att integrera Clavisters produkter i det globala bredbandsnät man bygger upp, väljer nu att komplettera med mjukvarulicenser för använding i ytterligare två datacenter samt för labbverksamhet. Clavisters lösningar används av kunden för att skapa en genomgående hög nätverkssäkerhet i sin nya infrastruktur.

Clavisters affärsmodell baseras på den datamängd som kunden kan nyttja, och denna kompletterande order innebär att kunden växer till att bli den största i Clavisters Communication Service Provider-segment per dags datum, sett till både datamängd och kommersiellt värde.

Detta är också i linje med tillväxtmodellen för Clavisters virtuella säkerhetslösningar, som antar en mindre inledande order som följs av kompletterande beställningar i takt med att lösningarna driftsätts och kundens kapacitetskrav successivt ökar. Således kan fler beställningar förväntas inom ramen för denna bredbandsleverantörs expansionsplaner.

"Det är alltid glädjande att se när våra lösningar väl tillgodoser kundens behov och att det förtroendet leder till nya beställningar. Det som också är uppmuntrande är att denna tjänsteleverantör inte är en telekomkund i klassisk mening, och att de väljer Clavister för användning i datacenter och andra kritiska miljöer. Det påvisar hur Clavister har möjlighet att ta sig an stora organisationers behov av att säkra stora dataflöden", kommenterar John Vestberg, VD och koncernchef för Clavister.

Om Clavister

Clavister är en ledande leverantör av informationssäkerhetslösningar för fasta, mobila och virtuella nätverk. Clavister erbjuder små och medelstora företag, telekomoperatörer och leverantörer av "Cloud"-lösningar, marknadsledande säkerhetslösningar mot dagens säkerhetshot.