Tilldelning av teckningsoptioner

2018-05-31

Bolagsstämman i Clavister Holding AB (publ.) beslöt vid årsstämman 2018-04-24 att vederlagsfritt emittera 700 000 teckningsoptioner till Clavister AB att fördelas mellan bolagets ledning och övrig personal och att 50 000 teckningsoptioner vederlagsfritt skall tilldelas Clavister AB för  att överåtas till bolagets styrelseordförande samt att  36 703 vederlagsfritt skall tilldelas Europeiska Investeringsbanken.

Efter att samtliga teckningsoptioner tecknats har styrelsen beslutat att tilldelning skall ske med den fördelning som angivits ovan. 

För mer information om den här pressreleasen kontaktas:
Håkan Mattisson, CFO for Clavister Group
+46 (0)660-29 92 00

Om Clavister

Clavister är en ledande leverantör av informationssäkerhetslösningar för fasta, mobila och virtuella nätverk. Clavister erbjuder små och medelstora företag, telekomoperatörer och leverantörer av "Cloud"-lösningar, marknadsledande säkerhetslösningar mot dagens säkerhetshot. Aktien Clavister Holding AB, är noterad på NASDAQ First North under kortnamnet CLAV, antalet aktieägare var per 30 april 2018 5.727 stycken. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Advisor.