Clavister: Ledande befattningshavare och nyckelpersoner investerar i incitamentsprogram

2018-08-24

Ledande befattningshavare samt nyckelpersoner i Clavister har investerat i de av årstämman tidigare beslutade incitamentsprogrammen. Styrelseordförande, VD och ledningsgrupp i Clavister har tecknat sig maximalt.

24 augusti 2018, Örnsköldsvik, Sverige. Clavister (Nasdaq: CLAV), en ledande leverantör av högpresterande nätverkssäkerhet, beslutade på årsstämman den 24:e april 2018 att inrätta två optionsprogram, dels ett program om 700 000 optioner med överlåtelse till ledande befattningshavare samt nyckelpersoner, och dels ett program om 50 000 optioner med överlåtelse till bolagets styrelseordförande.

Samtliga 750 000 optioner har blivit tilldelade. Styrelseordförande, VD och samtliga i bolagets ledningsgrupp tecknade sig maximalt i programmen. Lösenpriset uppgår till 36,30 kr per aktie. Optionerna förvärvas till marknadsmässiga villkor, fastställda utifrån Black & Scholes-modellen, av oberoende tredje part. Incitamentsprogrammen, som riktar sig till anställda ledande befattningshavare och nyckelpersoner, respektive styrelseordförande, löper till den 31:a maj 2021. Vid tidpunkten för beslutet motsvarade optionsprogrammen en potentiell utspädning om 3,2%.

För ytterligare information, vänligen kontakta CFO Håkan Mattisson, +46 (0)660-29 92 00.

Om Clavister

Clavister är en ledande leverantör av informationssäkerhetslösningar för fasta, mobila och virtuella nätverk. Clavister erbjuder små och medelstora företag, telekomoperatörer och leverantörer av "Cloud"-lösningar, marknadsledande säkerhetslösningar mot dagens säkerhetshot. Aktien Clavister Holding AB, är noterad på NASDAQ First North under kortnamnet CLAV och har 5,966 aktieägare. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Advisor.

Denna information är sådan information som Clavister Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 augusti 2018 kl. 14:00 CET.