Clavister och Tata Communications and Transformation Services ingår strategiskt samarbetsavtal

2018-09-25

Genom samarbete med en av världens största systemintegratörer kan Clavister bredda sitt lösningserbjudande för Communication Service Providers (CSP) och därmed nå en större marknad.

Örnsköldsvik, Sverige, 25 september 2018. Clavister, en ledande leverantör av högpresterande cybersäkerhetslösningar, meddelar idag att företaget ingått ett strategiskt alliansavtal med Tata Communications and Transformation Services (TCTS). Målet med alliansen är att kunna paketera och erbjuda gemensamma lösningar med unika egenskaper till kunder över hela världen.

Samarbetet kommer att bestå i att identifiera nya globala affärsmöjligheter och kommer rikta in sig på lösningar för kunder inom kundsegmentet Communication Service Providers (CSP), såsom telekomoperatörer, datacenter och andra aktörer inom samma branschsegment.

Samarbetet baseras främst på Clavisters virtuella säkerhetsplattform i kombination med TCTS marknadsledande distributions- och konsulttjänster. De båda företagen ämnar täcka in kundernas behov inom kritiska användningsområden som Virtual Core Packet Network Firewalling, IPSec, CG-NAT, Secure SD-WAN och liknande.

– Det här är nästa viktiga steg i att växa och bredda vår affär inom kundsegmentet Communication Service Providers (CSP). Under de senaste åren har vi visat på vår förmåga att leverera lösningar till mobiloperatörer över hela världen och nu vill vi skala upp den verksamheten genom nya strategiska allianser som den med TCTS, säger Przemek Sienkiewicz, Chief strategy officer på Clavister.

Han fortsätter:

– Samarbetet gör det möjligt för oss att erbjuda våra senaste lösningar till gemensamma kunder och göra dem både säkrare och mer konkurrenskraftiga på marknaden. Helt enkelt Security by Sweden när den är som bäst.


Läs mer om Clavisters virtualiserade säkerhetslösningar i följande rapport från Gartner:

https://www.gartner.com/technology/media-products/newsletters/clavister/1-3K4BQ0F/index.html

För mer information om den här pressreleasen kontaktas:
John Vestberg, President and CEO
john.vestberg@clavister.com

Denna information är sådan information som Clavister Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25, September 2018 kl. 10.00 CET. 

Om Clavister

Clavister är en ledande leverantör av informationssäkerhetslösningar för fasta, mobila och virtuella nätverk. Clavister erbjuder små och medelstora företag, telekomoperatörer och leverantörer av "Cloud"-lösningar, marknadsledande säkerhetslösningar mot dagens säkerhetshot. Aktien Clavister Holding AB, är noterad på NASDAQ First North under kortnamnet CLAV, antalet aktieägare var per årsskiftet 5 597 stycken. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Advisor.