Clavister avyttrar 330 000 egna aktier till tysk kapitalförvaltare

2018-09-26

Örnsköldsvik, Sverige, 26 september 2018. Clavister, en ledande leverantör av högpresterande cybersäkerhets-lösningar, meddelar idag att man avyttrat samtliga 330 000 egna aktier. Aktierna, som bolaget tidigare erhöll i samband med förvärvet av bolaget PhenixID september 2016, avyttrades till en kurs om 13,50 kr per aktie. Köpare är en ledande tysk kapitalförvaltare. Transaktionen sker som ett led i ett aktivt arbete för att attrahera en större institutionell och internationell ägarbas till Clavister. 

För ytterligare information, vänligen kontakta CFO Håkan Mattisson, +46 (0)660-29 92 00.

Om Clavister

Clavister är en ledande leverantör av informationssäkerhetslösningar för fasta, mobila och virtuella nätverk. Clavister erbjuder små och medelstora företag, telekomoperatörer och leverantörer av "Cloud"-lösningar, marknadsledande säkerhetslösningar mot dagens säkerhetshot. Aktien Clavister Holding AB, är noterad på NASDAQ First North under kortnamnet CLAV och har 5,597 aktieägare per 31 augusti 2018. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Advisor.

Denna information är sådan information som Clavister Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 september 2018 kl. 15:00 CET.