Clavister erhåller betydande order på multifaktorautentisering (MFA) från en nordafrikansk kund

2018-10-03

Socialdepartementet i Tunisien väljer Clavister för att säkra CNAM (Caisse nationale d'assurance-maladie), Tunisiens motsvarighet till svenska försäkringskassan. Detta öppnar för ett långsiktigt samarbete tillsammans med den tunisiska offentliga sektorn.

Örnsköldsvik, Sverige, 3 oktober 2018. Clavister, ett ledande företag inom högpresterande cybersecurity lösningar, har fått en ny order för sin multifaktorautentiserings (MFA) lösning i Tunisien. Slutkunden CNAM som är motsvarigheten till svenska försäkringskassan kommer att använda Clavisters MFA för att skydda och bekräfta identiteter för interna och externa tjänster. CNAM är en institution som infördes genom reformen av sjukförsäkringen, som särskilt syftar till att förena sjukförsäkringssystemen och hälsovården i landet. CNAM har 62 regionala och lokala kontor spridda över hela Tunisien.

Identity Access Management (IAM) är en viktig funktion för att skydda företag och slutanvändares tillgångar. För att uppnå ökad integritet krävs att moderna lösningar är användarvänliga och möter de varierade kraven från en stor organisation. Genom att använda MFA, kommer CNAM att få situationsmedvetenhet och ökad säkerhet.

"Vi är mycket hedrade att en så stor offentlig institution som CNAM har valt vår lösning för att skydda sina användare. Vår övertygelse är att stark autentisering och IAM är ett absolut måste för ett ordentligt och säkert nätverk. Enkelt uttryckt är lösenord inte längre tillräckligt. Med hjälp av vår teknik kommer CNAM att uppleva ett säkrare nätverk och deras användare kommer att skyddas från identitetsbedrägerier, säger Peter Lauren, VD för PhenixID, en del av Clavister-gruppen.

Vill du veta mer om Clavisters Multi Factor-lösningar?

https://www.clavister.com/products/multi-factor-authentication/

För mer information om den här pressreleasen kontaktas:
John Vestberg, President and CEO
john.vestberg@clavister.com

Denna information är sådan information som Clavister Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den Oktober 3 2018 kl. 15.15 CET. 

Om Clavister

Clavister är sedan mer än 20 år en ledande europeisk cybersecurity- leverantör med säte i Sverige. Bolaget har kunder i mer än 150 länder inom områdena communication service providers (CSP), managed security service providers (MSSP), samt inom publik och privat sektor. Aktien Clavister Holding AB, är noterad på NASDAQ First North. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Advisor. besök www.Clavister.com