Q1 2018

Back to index

Q1 2018

Short summary of the first quarter

  • Revenues amounted to 22.8 (20.6) MSEK
  • Gross profit amounted to 17.4 (16.6) MSEK
  • Gross margin amounted to 76 (81) %
  • EBIT amounted to -20.0 (-18.3) MSEK
  • Result after financial items for the period amounted to -36.3 (-19.4) MSEK
  • Cash by the end of the period was 93.8 (59.3) MSEK
  • Earnings per share amounted to -1.54 (-0.66) SEK

Press releases

EN Clavister Q1 2018: Continued growth and investments according to plan

During the quarter Clavister has continued to deliver on the planned and communicated investment in sales, marketing and IT development capacity in order to build a future, international important actor within the cyber security market.

Read more

SE Clavister Q1 2018: Fortsatt tillväxt och investeringar enligt plan

Under kvartalet har Clavister fortsatt sin planerade och kommunicerade investering i sälj, marknad och utvecklingskapacitet för att bygga en internationell betydelsefull aktör inom området cybersäkerhet.

Read more

Reports

Interim Report Q1 2018

First quarter report 2018 presented by John Vestberg, President & CEO and Håkan Mattisseon, CFO