Investor Relations News

Connect.Protect

Clavister avvecklar sin verksamhet i Umeå

Clavister har under en längre period fokuserat på att driva tillväxt och har kunnat påvisa en stark ökad orderingång de senaste tre åren. Samtidigt har bolaget under sista året gjort en översyn av sin kostnadsbas och vidtagit flera åtgärder för att effektivisera och signifikant förbättra den operationella lönsamheten. Nedläggningen av filialen i Umeå innebär ett steg i den strategiska riktningen, vilket också ger en fokusering av bolagets forskning och utveckling till huvudkontoret i Örnsköldsvik.

För ytterligare information om detta pressmeddelande, vänligen kontakta:

John Vestberg, VD och koncernchef, +46 (0)660-29 92 00 eller ir@clavister.com

Om Clavister

Clavister är sedan mer än 20 år en ledande europeisk cybersecurityleverantör med säte i Sverige. Bolaget har kunder i mer än 150 länder inom områdena communication service providers (CSP), managed security service providers (MSSP), samt inom publik och privat sektor. Aktien Clavister Holding AB, är noterad på Nasdaq First North Growth Markets. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Advisor; 08-528 00 399, e-post: info@fnca.se.

Denna information är sådan information som Clavister Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 December 2019 kl. 10:15 CET.