Investor Relations News

Connect.Protect

Nedskrivning av uppskjutna skattefordringar i Clavister i fjärde kvartalet

Örnsköldsvik, Sverige, den 31:e januari 2020. Styrelsen i Clavister Holding AB har vid sitt möte idag beslutat om en nedskrivning av uppskjutna skattefordringar i Clavister AB om totalt 29,0 MSEK. Den icke kassaflödespåverkande nedskrivningen belastar resultatet i fjärde kvartalet 2019. Vid årlig prövning av nedskrivningsbehov har koncernens resultatutveckling och uppdaterade prognoser för en femårsperiod beaktats.

Resultatet av prövningen innebär en justering av uppskjuten skattefordran i koncernen från 76,9 MSEK till 47,9 MSEK, vilket i sin tur minskar koncernens eget kapital. Samtliga siffor är icke-reviderade. Slutgiltiga siffror presenteras i rapporten för fjärde kvartalet 2019 den 20 februari 2020.

För ytterligare information om detta pressmeddelande, vänligen kontakta:

Håkan Rippe, CFO, +46 (0)709 10 42 72 eller ir@clavister.com

Om Clavister

Clavister är sedan mer än 20 år en ledande europeisk cybersecurityleverantör med säte i Sverige. Bolaget har kunder i mer än 150 länder inom områdena communication service providers (CSP), managed security service providers (MSSP), samt inom publik och privat sektor. Aktien Clavister Holding AB, är noterad på Nasdaq First North Growth Markets. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Advisor; 08-528 00 399, e-post: info@fnca.se.

Denna information är sådan information som Clavister Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31:e Januari 2020 kl. 17:35 CET.