Investor Relations News

Connect.Protect

Nedskrivning av uppskjutna skattefordringar i Clavister i fjärde kvartalet

Örnsköldsvik, Sverige, den 28:e april 2020. Styrelsen i Clavister Holding AB har idag beslutat om en nedskrivning av uppskjutna skattefordringar i Clavister AB om totalt 47,4 MSEK. Den icke kassaflödespåverkande nedskrivningen belastar resultatet i fjärde kvartalet 2019.

Enligt applicerbara redovisningsregler behöver bolaget påvisa beskattningsbara vinster i närtid för att motivera tillgången. Clavister har dock fortfarande möjlighet att yrka att tidigare ackumulerade underskott kvittas mot framtida skattepliktiga vinster. Samtliga siffror är reviderade. 

För ytterligare information om detta pressmeddelande, vänligen kontakta:

John Vestberg, VD och koncernchef, +46 (0)660 29 92 00 eller ir@clavister.com

Om Clavister

Clavister är sedan mer än 20 år en ledande europeisk cybersecurityleverantör med säte i Sverige. Bolaget har kunder i mer än 150 länder inom områdena communication service providers (CSP), managed security service providers (MSSP), samt inom publik och privat sektor. Aktien Clavister Holding AB, är noterad på Nasdaq First North Growth Markets. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Advisor; 08-528 00 399, e-post: info@fnca.se.

Denna information är sådan information som Clavister Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28:e April 2020 kl. 08:00 CET.