Investor Relations News

Connect.Protect

Clavister Q1 2020: Rörelseintäkterna ökade med 25%

Örnsköldsvik, Sverige, den 6:e maj 2020. Clavister, en ledande leverantör av högpresterande cybersäkerhetslösningar, har idag publicerat sin senaste delårsrapport.

”Vårt första kvartal 2020 kännetecknades av en ökande efterfrågan av våra lösningar, viktiga affärsmässiga framsteg inom ett flertal områden och en noggrann bevakning av hur COVID-19-pandemin utvecklas. Stark försäljningstillväxt i kombination med operationella förbättringar ledde till ett bra kassaflöde i perioden.”

John Vestberg, VD och koncernchef

Första kvartalet 2020 

  • Rörelsens intäkter: 33,2 (26,5) MSEK
  • Nettoomsättning: 29,3 (26,9) MSEK
  • Bruttoresultat: 28,3 (21,2) MSEK
  • Bruttomarginal: 85,1 (79,9)%
  • Rörelseresultat före av- och nedskrivningar: -5,8 (-8,6) MSEK
  • Rörelseresultat: -17,3 (-18,8) MSEK
  • Nettoresultat: -39,5 (-28,5) MSEK
  • Kassaflöde från löpande verksamhet: 11,0 (-12,4) MSEK
  • Likvida medel vid periodens slut: 69,0 (54,1) MSEK
  • Resultat per aktie: -1,54 (-1,21) SEK

Den fullständiga kvartalsrapporten återfinns på bolagets hemsida: https://www.clavister.com/company/investor-relations/financial-reports/q1-2020/

Klockan 08.30 CET den 6 maj kommer Clavisters VD, John Vestberg ge en presentation av bolagets kvartalsresultat via webbsession. Sessionen avslutas med att en möjlighet för åhörare att ställa frågor kring bolagets kvartalsresultat direkt till John Vestberg. Registrering sker via länk: https://www.clavister.com/company/investor-relations/financial-reports/q1-2020/

För ytterligare information om detta pressmeddelande, vänligen kontakta: 
John Vestberg, VD och koncernchef, +46 (0)660-29 92 00 eller ir@clavister.com 
 
Om Clavister 
Clavister är sedan mer än 20 år en ledande europeisk cybersecurityleverantör med säte i Sverige. Bolaget har kunder i mer än 150 länder inom områdena communication service providers (CSP), managed security service providers (MSSP), samt inom publik och privat sektor.
Clavister tillhandahåller unika säkerhetslösningar för att skydda deras digitala tillgångar och säkra kontinuitet i företaget.Aktien Clavister Holding AB, är noterad på Nasdaq First North Growth Markets. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Advisor; 08-528 00 399, e-post: info@fnca.se. 
 
Denna information är sådan information som Clavister Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2020 kl. 08.00 CET.