Investor Relations News

Connect.Protect

Clavister genomför refinansiering och minskning av kortfristigt lån

Örnsköldsvik, Sverige, 9:e september 2020. Clavister, en ledande leverantör av högpresterande cybersäkerhetslösningar, meddelar idag att bolaget har valt att  genomföra en refinansiering av befintligt lån om 50 MSEK med Tagehus Holding AB. 

I september 2017 upptog Clavister ett lån från Tagehus Holding AB uppgående till 50 MSEK med en löptid om tre år. Clavister har valt att genomföra en refinansiering av lånet genom en lånefinansiering med Formue Nord Markedsneutral A/S tillsammans med en befintlig aktieägare. Finansieringen uppgår till 35 MSEK, har en löptid om tre månader och med en ränta om 1% per månad. Kvarvarande 15 MSEK av lånet från Tagehus Holding AB betalas från koncernens egen kassa.

För ytterligare information om detta pressmeddelande, vänligen kontakta:  
John Vestberg, VD och koncernchef, +46 (0)660-29 92 00 eller ir@clavister.com  

Om Clavister

Clavister är sedan mer än 20 år en ledande europeisk cybersecurityleverantör med säte i Sverige. Bolaget har kunder i mer än 150 länder inom områdena communication service providers (CSP), managed security service providers (MSSP), samt inom publik och privat sektor. Clavister tillhandahåller unika säkerhetslösningar för att skydda deras digitala tillgångar och säkra kontinuitet i företaget. Aktien Clavister Holding AB, är noterad på Nasdaq First North Growth Markets. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Advisor; 08-528 00 399, e-post: info@fnca.se.

Denna information är sådan information som Clavister Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9:e september 2020 kl. 18:20 CET.