Protect your business during COVID-19 – here is how    |     Rights Issue 2020

Investor Relations News

Connect.Protect

Clavister Q3 2020: 39% omsättningstillväxt och 22% EBITDA-marginal

Örnsköldsvik, Sverige, den 28:e oktober 2020. Clavister, en ledande leverantör av högpresterande cybersäkerhetslösningar, har idag publicerat sin senaste delårsrapport.

Vårt tredje kvartal 2020 kännetecknades av en stark omsättningstillväxt på 39%, rekordhög bruttomarginal och en EBITDA-marginal på 22%. Jag är enormt stolt över att vår personal och våra samarbetspartners har kunnat fokusera på att leverera våra lösningar trots de utmaningar som Covid-19-pandemin har medfört. Våra resultat hittills i år stärker vår tillförsikt att kunna nå vår finansiella ambition för 2020 i form av förbättringar mot föregående år av EBITDA, EBIT och operativt kassaflöde.”

John Vestberg, VD och koncernchef

Tredje kvartalet

  • Rörelsens intäkter uppgick till 41,5 (31,9) MSEK, motsvarande en ökning med 39%.
  • Nettoomsättningen uppgick till 39,4 (31,8) MSEK, motsvarande en ökning med 32%.
  • Orderingången uppgick till 35,1 (37,3) MSEK.
  • Bruttoresultatet uppgick till 37,7 (25,9) MSEK, vilket motsvarar en bruttomarginal på 90,6 (81,1) %.
  • EBITDA uppgick till till 9,1 (-4,0) MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal på 22%.
  • Rörelseresultatet uppgick till 1,3 (-14,5) MSEK, motsvarande en rörelsemarginal på 3%.
  • Resultat efter skatt uppgick till -10,0 (-25,8) MSEK och resultat per aktie till -0,39 (-1,05) SEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -13,8 (-12,5) MSEK.

Den fullständiga kvartalsrapporten återfinns på bolagets hemsida: https://www.clavister.com/company/investor-relations/financial-reports/2020-2/

Klockan 09:00 CET den 28:e oktober kommer Clavisters VD, John Vestberg och Clavisters nya CFO, David Nordström  ge en presentation av bolagets kvartalsresultat via webbsession. Sessionen avslutas med att en möjlighet för åhörare att ställa frågor kring bolagets kvartalsresultat direkt till John och David. Registrering sker via länk: https://www.clavister.com/company/investor-relations/financial-reports/2020-2/

För ytterligare information om detta pressmeddelande, vänligen kontakta:
John Vestberg, VD och koncernchef, +46 (0)660-29 92 00 eller ir@clavister.com

Om Clavister
Clavister är sedan mer än 20 år en ledande europeisk cybersecurityleverantör med säte i Sverige. Bolaget har kunder i mer än 150 länder inom områdena communication service providers (CSP), managed security service providers (MSSP), samt inom publik och privat sektor. Aktien Clavister Holding AB, är noterad på Nasdaq First North. 
FNCA Sweden AB är bolagets Certified Advisor; 08-528 00 399, e-post: info@fnca.se.

Denna information är sådan information som Clavister Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2020 kl. 08:00 CET.