Investor Relations News

Connect.Protect

Clavister utser Przemek Sienkiewicz till Chief Commercial Officer

Örnsköldsvik, 9 december 2020. Clavister, en ledande leverantör av högpresenterade cybersäkerhetslösningar, meddelar att man har utsett Przemek Sienkiewicz till den nya rollen som Chief Commercial Officer. 

Efter sexton kvartal i följd med växande försäljning, motsvarande en årlig genomsnittlig tillväxt (CAGR) av orderingång på 21%, går Clavister nu in i nästa fas av sin tillväxtresa. Ett viktigt initiativ i denna nästa fas är skapandet av en kommersiell motor som samlar samtliga kundnära funktioner i bolaget. Dessa inkluderar bland andra försäljning, marknadsföring, konsultverksamhet, utbildning och kundstöd. Den nya kommersiella avdelningen kommer att kunna driva en sammanhållen exekvering av Clavisters marknadsstrategi och ha en accelererad och lönsam tillväxt som huvudsakligt mål. 

Sienkiewicz, som rekryterades till Clavister för snart tre år sedan för rollen som bolagets strategichef, har varit starkt bidragande till att skala upp Clavisters storkundsförsäljning och att bygga upp en omfattande portfölj av globala affärsmöjligheter. Sienkiewicz har sedan tidigare över tjugo års erfarenhet från ledande positioner inom framförallt sälj- och marknadsföring från bolag som Minolta, Lucent Technologies, Portal Software, Oracle, Google samt IBM. 

“Att bygga en starkare kommersiell motor i bolaget är ett logiskt nästa steg för oss för att kunna öka vår tillväxttakt ytterligare, och blir därmed en viktig komponent för att nå de lönsamhetsnivåer vi strävar mot. Jag är stolt över att kunna utnämna Przemek Sienkiewicz till att leda vår nya kommersiella avdelning, och jag är säker på att detta markerar en väldigt viktig milstolpe på vår tillväxtresa”, säger John Vestberg, VD för Clavister. 

För ytterligare information om detta pressmeddelande, vänligen kontakta:  

John Vestberg 
VD och koncernchef 
+46 (0)660-29 92 00 eller ir@clavister.com  

Om Clavister 

Clavister är sedan mer än 20 år en ledande europeisk cybersecurityleverantör med säte i Sverige. Bolaget har kunder i mer än 150 länder inom områdena communication service providers (CSP), managed security service providers (MSSP), samt inom publik och privat sektor. Aktien Clavister Holding AB, är noterad på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Advisor; 08-528 00 399, e-post: info@fnca.se.