Investor Relations News

Connect.Protect

Emission av teckningsoptioner

Örnsköldsvik, Sverige. Styrelsen i Clavister Holding AB beslöt den 27 april 2021, med stöd av emissionsbemyndigande från årsstämman 2020, att emittera högst 1 605 331 vederlagsfria teckningsoptioner till Europeiska Investeringsbanken (”EIB”), i enlighet med avtal ingånget med EIB i december 2017.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av 1 ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 0,1 kronor under perioden från och med datumet för registrering av teckningsoptionerna vid Bolagsverket till och med den 30 april 2038. Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna kan antalet aktier i bolaget öka med högst 1 605 331 och aktiekapitalet kan öka med högst 160 533,10 kronor.

För mer information om den här pressreleasen kontaktas:
John Vestberg, VD och koncernchef, +46 (0)660-29 92 00 or ir@clavister.com

Om Clavister
Clavister är sedan mer än 20 år en ledande europeisk cybersecurityleverantör med säte i Sverige. Bolaget har kunder i mer än 150 länder inom områdena communication service providers (CSP), managed security service providers (MSSP), samt inom publik och privat sektor. Aktien Clavister Holding AB, är noterad på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Advisor; 08-528 00 399, e-post: info@fnca.se.