Investor Relations

Clavister's Investor Relations team is set out to always communicate with transparency and integrity. We strive to be a relevant resource for Clavister's investors and analysts.

Our mission is to create value for you, our shareowners, over the long term. We are pleased to have you as a shareowner and grateful for the confidence you have demonstrated by entrusting us with your investment.

Latest Investor News

This only includes regulatory news. For corporate/products news, please go to Clavister News.

God tillväxt – Förvärv – Markant ökning av antalet telekom-upphandlingar

2016-08-30

Rapport för andra kvartalet, april – juni 2016


Kallelse till extra bolagsstämma i Clavister Holding AB (publ.), 556917-6612

2016-08-26

Aktieägarna i Clavister Holding AB (publ.) 556917-6612 ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 20 september 2016 kl. 13:00 i Clavisters lokaler på Sjögatan 6J i Örnsköldsvik.


Clavister förvärvar resterande aktier i PhenixID

2016-08-26

Clavister Holding AB (”Clavister” eller ”Bolaget”) har den 25 augusti 2016 ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Phenixid AB (”PhenixID”) som inte redan innehas av Bolaget (”Förvärvet”). Förvärvet är bl.a. villkorat av extra bolagsstämma beslutar om bemyndigande för styrelsen att emittera högst 1 210 516 aktier att betalas genom tillskjutande av apportegendom.


Show all investor news

The Share

Clavister Holding (CLAV)
44,70 -0,20 (-0,45%)

Currency in SEK. 2016-09-27 08:56 CEST

More Information

Subscribe Investor News

RSS Feeds

Subscribe to one our RSS feeds: