Investor News

This only includes regulatory news*. For corporate/product news, please go to Clavister News.
*Regulatory news includes strategic partnerships & development and orders exceeding 1MSEK. In addition, PR will be distributed as non-regulatory, under "Company news".

Clavister Q3 2018: 26% growth

2018-11-21

Clavister Q3 2018: 26% tillväxt

2018-11-21

Andra tranchen av Europeiska Investeringsbankens 20 MEUR lån har idag mottagits

2018-11-07

Second tranche of EURO 20M European Investment Bank loan drawn today

2018-11-07

Invitation to Clavister Business Update Event

2018-11-05

Örnsköldsvik, Sweden. November 5, 2018. Clavister, a leader in high-performance cybersecurity solutions, invites analysts, investors and the media to a Business Update event, scheduled for November 23, 2018 at Redeye's office in Stockholm. 


Correction: Clavister Receives Significant Multi Factor Authentication (MFA) Order From A North African Customer

2018-10-03

Correction refers to the reference to EUs Market Abuse Regulation and wording on the significance of the order The latest order for MFA by the Ministry of Social Affairs in Tunisia to secure CNAM (Caisse nationale d'assurance-maladie) opens for a long-term cooperation built on trust and security with the Tunisian public sector.


Korrigering: Clavister erhåller betydande order på multifaktorautentisering (MFA) från en nordafrikansk kund

2018-10-03

Korrigeringen härrör till referensen om EU:s marknadsmissbruksförordning och förtydligande rörande orderns betydelse Socialdepartementet i Tunisien väljer Clavister för att säkra CNAM (Caisse nationale d'assurance-maladie), Tunisiens motsvarighet till svenska försäkringskassan. Detta öppnar för ett långsiktigt samarbete tillsammans med den tunisiska offentliga sektorn.


Clavister Receives Significant Multi Factor Authentication (MFA) Order From A North African Customer

2018-10-03

The latest order for MFA by the Ministry of Social Affairs in Tunisia to secure CNAM (Caisse nationale d'assurance-maladie) opens for a long-term cooperation built on trust and security with the Tunisian public sector.


Clavister erhåller betydande order på multifaktorautentisering (MFA) från en nordafrikansk kund

2018-10-03

Socialdepartementet i Tunisien väljer Clavister för att säkra CNAM (Caisse nationale d'assurance-maladie), Tunisiens motsvarighet till svenska försäkringskassan. Detta öppnar för ett långsiktigt samarbete tillsammans med den tunisiska offentliga sektorn.


Clavister säkrar upp ett av Asiens största universitet

2018-09-28

Sydostasiens största universitet implementerar Clavisters multifaktor-autentiseringslösning för att skydda studenter och fakulteter.


Clavister Secures Large Asian University With Multi factor Authentication Offering

2018-09-28

South East Asia largest university will deploy Clavister’s MFA solution to protect its infrastructure as well as students and faculty.


Clavister deltar i Redeyes Cybersecurity seminarium 2018

2018-09-27

Clavisters VD, John Vestberg, deltar tillsammans med andra skandinaviska cybersecurity-företag i Redeyes IR event.


Clavister avyttrar 330 000 egna aktier till tysk kapitalförvaltare

2018-09-26

Clavister disposes 330,000 own shares to a German asset manager

2018-09-26

Clavister and Tata Communications Transformation Services Enter Strategic Alliance Agreement

2018-09-25

By working with one of the world’s biggest system integrators, Clavister expands its Communication Service Provider offering and customer reach.


Tier-1 North American Mobile Operator Selects Clavister’s Virtual Security Solution

2018-09-25

Clavister och Tata Communications and Transformation Services ingår strategiskt samarbetsavtal

2018-09-25

Genom samarbete med en av världens största systemintegratörer kan Clavister bredda sitt lösningserbjudande för Communication Service Providers (CSP) och därmed nå en större marknad.


Clavister: Ledande befattningshavare och nyckelpersoner investerar i incitamentsprogram

2018-08-24

Ledande befattningshavare samt nyckelpersoner i Clavister har investerat i de av årstämman tidigare beslutade incitamentsprogrammen. Styrelseordförande, VD och ledningsgrupp i Clavister har tecknat sig maximalt.


Clavister: Senior Management and Key Individuals Invest in Incentive Programs

2018-08-24

Senior management and key individuals in Clavister have invested in the incentive programs resolved by the Annual General Meeting. Chairman of the Board, CEO and the management team have subscribed fully to the programs.


Clavister Q2 2018: 40% order growth

2018-08-22

August 22, 2018. Örnsköldsvik, Sweden. Clavister (Nasdaq: CLAV), a leader in high-performance network security solutions, released its latest quarterly report today.


Clavister Q2 2018: 40% ökad orderingång

2018-08-22

Örnsköldsvik, Sverige, den 22 augusti 2018. Clavister (Nasdaq: CLAV), en ledande leverantör av högpresterande nätverkssäkerhet, har idag publicerat sin senaste delårsrapport.


South-east Asian Public Safety Network Selects Clavister Virtual Security Solution

2018-07-05

A South-east Asian government agency, in charge of building a public safety mobile network, has chosen Clavister for protection of its network infrastructure.


Myndighet i Sydostasien väljer Clavisters virtuella säkerhetslösning för att skydda mobilnät

2018-07-05

En myndighet i Sydostasien, med ansvar för att bygga ett säkert offentligt mobilnät, har valt Clavister för att skydda sin nätinfrastruktur.


Clavister E10 Order From Canon ITS Fuels Momentum in Japan

2018-06-15

Ny Clavister E10-order från Canon ITS driver fortsatt momentum i Japan

2018-06-15

Tilldelning av teckningsoptioner

2018-05-31

Clavister Q1 2018: Fortsatt tillväxt och investeringar enligt plan

2018-05-16

Clavister Q1 2018: Continued growth and investments according to plan

2018-05-16

Global Green-field Broadband Provider Places Expanded Order for Clavister’s Virtual Security Offering

2018-05-15

Global banbrytande bredbandsleverantör utökar sin beställning av Clavisters virtuella säkershetslösning

2018-05-15

Kommuniké från Clavister Holding AB:s årsstämma den 24 april 2018

2018-04-24

Clavister Holding AB höll tisdagen den 24 april 2018 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen, som finns tillgängliga på bolagets hemsida www.clavister.com.


Clavister startar dotterbolag i Tyskland

2018-04-13

Clavister Establishes a Subsidiary in Germany

2018-04-13

Clavister Annual Report 2017 published

2018-04-03

Clavister årsredovisning för 2017 publicerad

2018-04-03

Clavister Holding AB (publ) byter Certified Advisor

2018-03-29

Change of Certified Adviser for Clavister Holding AB (publ)

2018-03-29

Presentationsmaterial från Clavisters kapitalmarknadsdag

2018-03-26

Presentation material from Clavister’s Capital Markets Day

2018-03-26

CLAVISTER HOLDING AB KALLAR TILL ÅRSSTÄMMA MED FÖRSLAG OM INCITAMENTSPROGRAM OCH RIKTAD EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER

2018-03-23

CLAVISTER HOLDING AB CONVENES ANNUAL GENERAL MEETING, WITH PROPOSALS FOR INCENTIVE SCHEMES AND DIRECTED ISSUE OF WARRANTS

2018-03-23

Clavister Capital Markets Day

2018-03-14

Banbrytande bredbandsleverantör väljer Clavisters virtuella säkerhetslösning för världsomspännande satsning

2018-03-09

Global Green-field Broadband Provider Selects Clavister’s Virtual Security Solution for World-wide Roll-out

2018-03-09

24 Solutions Chooses Clavister to Develop Secure Swedish Cloud Services

2018-03-08

24 Solutions AB samarbetar med Clavister AB för att utveckla säkra svenska molntjänster

2018-03-08

Product Marketeer from Sandvine and Commercial Solution Manager from Ericsson Join Clavister to Catalyze Product Marketing and Fuel Commercial Growth

2018-03-06

Clavister värvar marknadsexpert från Sandvine och kommersiell lösningschef från Ericsson för att stärka marknadsbudskap och accelerera tillväxt

2018-03-06

Clavister utnämner Johan Edlund till Chief Marketing & Products Officer

2018-03-02

Industry Experienced Chief Marketing & Products Officer joins Clavister to fuel Commercial Growth

2018-03-02