Category: Investor news

Connect.Protect

Clavister Annual Report 2017 published

The Board of directors of Clavister Holding AB (publ.), 556917-6612, have now published the Annual Report for 2017. The Clavister Annual Report is available at www.clavister.com/investor-relations/#corporate-governance It can also be ordered at finance@clavister.com For more information, please contact: Håkan Mattisson, CFO for Clavister Group +46 (0)660-29 92 00 This information is information that Clavister Holding AB…
Read more

Clavister årsredovisning för 2017 publicerad

Styrelsen för Clavister Holding AB (publ.), 556917-6612, har publicerat årsredovisningen för verksamhetsåret 2017. Årsredovisningen finns tillgänglig på www.clavister.com/investor-relations/#corporate-governance Den kan även skickas genom att kontakta bolaget via e-post till finance@clavister.com För mer information om den här pressreleasen kontaktas: Håkan Mattisson, CFO for Clavister Group +46 (0)660-29 92 00 Denna information är sådan information som Clavister Holding AB…
Read more

Clavister Q4 2017: Omsättningsrekord för både kvartal och helår

Clavisters rapport för det fjärde kvartalet 2017 uppvisade hög tillväxt. Omsättningen för både kvartalet och helåret 2017 nådde nya rekordnivåer. Det fjärde kvartalets omsättning växte med 27% och nådde 34,4 MSEK. Helårets omsättning växte med 28% och nådde den symboliska nivån 100 MSEK.  Örnsköldsvik, Sverige, den 15 februari 2018. Clavister (Nasdaq: CLAV), en ledande leverantör av…
Read more

Clavister Q4 2017: All-time High Quarter and Full Year Revenues

Clavister’s Q4 2017 report shows record revenues and gross profit. Q4 revenues grew to 27% and reached 34.4 MSEK. The full year growth was 28%, reaching all-time annual revenues  over 100 MSEK. February 15, 2018. Örnsköldsvik, Sweden. Clavister (Nasdaq: CLAV), a leader in high-performance network security solutions, released its latest quarterly report showing increases in key…
Read more

Kommuniké från årsstämma den 21 april 2016 i Clavister Holding AB

På årsstämman idag den 21 april beslutade stämman i enlighet med styrelsens och Valberedningens förslag vilka i korthet följer nedan; Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen för koncernen och moderbolaget, samt att årets förlust balanseras i ny räkning; Beslut om beviljade av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret; Beslut om att…
Read more

Rapport för tredje kvartalet, juli-september 2015

Kvartalets omsättning ökade med 25% Clavister (CLAV) – Strategiskt viktiga avstamp har tagits bland annat i samband med tecknandet av distributionsavtalet med Canon IT Solutions i Japan som spår betydande försäljingsvolymer. Baserat på Clavisters programvara har Artesyn embedded Technologies lanserat en ny säkerhetsplattform, vilken ger möjlighet för Artesyns kunder att drastisk sänka kostnaden för distribution…
Read more

Rapport för tredje kvartalet, juli-september 2015

Kvartalets omsättning ökade med 25% Clavister (CLAV) – Strategiskt viktiga avstamp har tagits bland annat i samband med tecknandet av distributionsavtalet med Canon IT Solutions i Japan som spår betydande försäljingsvolymer. Baserat på Clavisters programvara har Artesyn embedded Technologies lanserat en ny säkerhetsplattform, vilken ger möjlighet för Artesyns kunder att drastisk sänka kostnaden för distribution…
Read more

Rapport för andra kvartalet, april-juni 2015

Strategiska avtal med betydande potential Strategiska avtal med betydande potential har ingåtts under perioden. Skalfördelarna är påtagliga. Möjligheterna är mer omfattande än vad som tidigare bedömdes, parallellt med att bolaget ser en ökning av betydande kommersiella prospekts. Bolagets egna investeringar beräknas utökas (tidigareläggas). Genomförd emission samt övriga befintliga finansieringsmöjligheter gör att Clavister är väl rustat.…
Read more

Rapport för andra kvartalet, april-juni 2015

Strategiska avtal med betydande potential Strategiska avtal med betydande potential har ingåtts under perioden. Skalfördelarna är påtagliga. Möjligheterna är mer omfattande än vad som tidigare bedömdes, parallellt med att bolaget ser en ökning av betydande kommersiella prospekts. Bolagets egna investeringar beräknas utökas (tidigareläggas). Genomförd emission samt övriga befintliga finansieringsmöjligheter gör att Clavister är väl rustat.…
Read more

Rapport för första kvartalet, januari-mars 2015

Strategiska avtal nära förestående Clavister är inne i slutfasen av strategiska förhandlingar av betydande värde för bolaget. Clavister bedömer att förutsättningarna är goda att fortsatt ta betydande marknadsandelar inom avgränsade områden, även om bedömningen är att det kommer att ske över en längre tid. En lånefinansiering om 2 MEUR, ca 18 MSEK är godkänd och…
Read more