2019

Connect.Protect

Clavister Q4 Interim Report 2019

SUMMARY OF THE QUARTER

– Order intake increased by 8% and amounted to 42.3 (39.0) MSEK.
– Revenues increased by 1% and amounted to 32.3 (32.1) MSEK.
– Gross profit increased by 11% and amounted to 25.6 (23.0) MSEK, equal
to a gross margin of 79 (72)%.
– EBITDA amounted to -19.5 (-8.9) MSEK.
– Adjusted EBITDA before items affecting comparability amounted
to -13.3 (-13.4) MSEK.
– EBIT amounted to -30.3 (-22.4) MSEK.
– Result before taxes amounted to -33.7 (-30.4) MSEK.
– Earnings per share amounted to -2.42 (-1.27) SEK.
– Operating cash flow amounted to -12.3 (-9.5) MSEK.
– Cash by the end of the period was 70.9 (82.2) MSEK.

DOWNLOAD THE REPORT (EN)

Clavister Q3 Interim Report 2019

SUMMARY

• Order intake for the quarter increased by 24% and amounted to 37.3 (30.1) MSEK.
• Net sales amounted to 31.8 (29.4) MSEK.
• Revenues increased by 4% and amounted to 31.9 (30.8) MSEK.
• Gross profit decreased by 2% and amounted to 25.9 (26.5) MSEK, equal to a gross margin of 81 (86)%.
• EBITDA amounted to -4.0 (-5.7) MSEK.
• Adjusted EBITDA before charges related to the divestment of Chinese subsidiary amounted to 0.2 (-5.7) MSEK.
• EBIT amounted to -14.5 (-13.3) MSEK.
• Result before taxes for the period amounted to -25.8 (-17.1) MSEK.
• Earnings per share amounted to -1.05 (-0.73) SEK.
• Operating cash flow amounted to -12.5 (-13.5) MSEK.
• Cash by the end of the period was 42.2 (47.5) MSEK.

DOWNLOAD THE REPORT (EN)

Clavister Q2 Interim Report 2019

SUMMARY

• Order intake for the quarter increased by 28% and amounted to 38.2 (29.9) MSEK.
• Net sales amounted to 32.7 (26.6) MSEK.
• Revenues increased by 23% and amounted to 33.1 (26.8) MSEK.
• Gross profits grew by 42% and amounted to 27.1 (19.1) MSEK, equal to a Gross margin of 82 (71)%.
• EBITDA amounted to -7.2 (-19.6) MSEK.
• EBIT amounted to -17.8 (-27.4) MSEK.
• Result before taxes for the period amounted to -25.3 (-34.4) MSEK.
• Earnings per share amounted to -1.07 (-1.68) SEK.
• Operating Cash flow amounted to -9.2 (-18.6) MSEK.
• Cash by the end of the period was 65.6 (65.3) MSEK.
• Number of employees (full time equivalents) by the end of period: 168 (177)

DOWNLOAD THE REPORT (EN)

Clavister Q1 Interim Report 2019

Summary

• Order intake for the quarter increased by 38% and amounted to 29.3 (21.2) MSEK.
• Revenues increased by 16% and amounted to 26.5 (22.8) MSEK.
• Gross profits grew by 22% and amounted to 21.2 (17.4) MSEK, equal to a Gross margin of 80 (76)%.
• EBITDA amounted to -8.6 (-20.0) MSEK.
• EBIT amounted to -18.8 (-27.0) MSEK.
• Result after financial items for the period amounted to -28.5 (-36.3) MSEK.
• Earnings per share amounted to -1.21 (-1.54) SEK.
• Operating Cash flow amounted to -14.9 (-27.7) MSEK.
• Cash by the end of the period was 54.1 (93.8) MSEK.
• Number of employees (full time equivalents) by the end of period: 173 (160).

DOWNLOAD THE REPORT (EN)

PRESS RELEASES

Clavister Q4 2019: Strong Growth within Global Key Accounts

February 20, 2020. Örnsköldsvik, Sweden. Clavister, a leader in high-performance cybersecurity solutions, released its fourth quarterly 2019 report today.

“As we leave 2019 behind, we can look back at a year with good progress in many areas, but also with clear challenges in others. In general, we continued to execute on our growth plan, which in essence is based on scaling our profitable business model to greater volumes through a larger and more efficient go-to-market organization…”

READ MORE

Clavister Q4 2019: Stark tillväxt för Global Key Accounts

Örnsköldsvik, Sverige, den 20:e februari 2020. Clavister, en ledande leverantör av högpresterande cybersäkerhetslösningar, har idag publicerat sin senaste delårsrapport.

” Vi lämnar ett händelserikt 2019 bakom oss där vi gjort stora framsteg inom flera områden, men också haft tydliga utmaningar att hantera inom andra områden. På en övergripande nivå fortsatte vi att exekvera på vår tillväxtstrategi, som bygger på att ta vår, i grunden, väldigt lönsamma affärsmodell och skala upp den volymmässigt genom en större och mer effektiv sälj- och marknadsverksamhet…”

LÄS MER

Clavister Q3 2019: Positive Adjusted EBITDA

November 20, 2019. Örnsköldsvik, Sweden. Clavister, a leader in high-performance cybersecurity solutions, released its latest quarterly report today.

“We are pleased to report positive EBITDA in the third quarter of 2019…”

READ MORE

Clavister Q3 2019: Positivt justerat EBITDA-resultat

Örnsköldsvik, Sverige, den 20:e november 2019. Clavister, en ledande leverantör av högpresterande cybersäkerhetslösningar, har idag publicerat sin senaste delårsrapport.

”Vi är nöjda över att kunna presentera ett positivt EBITDA-resultat för det tredje kvartalet 2019…”

LÄS MER

Clavister Q2 2019: 28 % growth, 42% improved gross profit

“The second quarter started with a very positive recognition: in a market report for 2018, independent industry analyst Gartner recognized Clavister as the fastest-growing supplier of security products within the…

READ MORE

Clavister Q2 2019: 28% tillväxt, 42% högre bruttovinst

”Vi inledde det andra kvartalet med en riktigt positiv utnämning: i en oberoende marknadsrapport pekar analysföretaget Gartner ut Clavister som världens snabbast växande leverantör av säkerhetsprodukter…

LÄS MER

Clavister Q1 2019: 38 % growth

May 9, 2019. Örnsköldsvik, Sweden.
Clavister, a leader in high-performance cybersecurity solutions, released its Q1 2019 interim report today.

READ MORE

Clavister Q1 2019: 38% tillväxt

Örnsköldsvik, Sverige, den 9 maj 2019. Clavister, en ledande leverantör av högpresterande cybersäkerhetslösningar, har idag publicerat sin delårsrapport för första kvartalet 2019.

LÄS MER

PRESENTATIONS & REPORTS

Annual Report 2019
LADDA NED (SE)
Interim report Q1
DOWNLOAD (EN)LADDA NED (SE)
Interim report Q2
DOWNLOAD (EN)LADDA NED (SE)
Interim report Q3
DOWNLOAD (EN)LADDA NED (SE)
Interim report Q4
DOWNLOAD (EN)LADDA NED (SE)
Presentation & Q&A-Q2
DOWNLOAD (EN)DOWNLOAD Q&A (EN)