Q4 2019

Clavister Q4 Interim Report 2019

Clavister’s fourth Interim Report 2019 was published Thursday, February 20, 2020 at 08:00 CET.

SUMMARY OF THE QUARTER

– Order intake increased by 8% and amounted to 42.3 (39.0) MSEK.
– Revenues increased by 1% and amounted to 32.3 (32.1) MSEK.
– Gross profit increased by 11% and amounted to 25.6 (23.0) MSEK, equal
to a gross margin of 79 (72)%.
– EBITDA amounted to -19.5 (-8.9) MSEK.
– Adjusted EBITDA before items affecting comparability amounted
to -13.3 (-13.4) MSEK.
– EBIT amounted to -30.3 (-22.4) MSEK.
– Result before taxes amounted to -33.7 (-30.4) MSEK.
– Earnings per share amounted to -2.42 (-1.27) SEK.
– Operating cash flow amounted to -12.3 (-9.5) MSEK.
– Cash by the end of the period was 70.9 (82.2) MSEK.

PRESS RELEASES

Clavister Q4 2019: Strong Growth within Global Key Accounts

February 20, 2020. Örnsköldsvik, Sweden. Clavister, a leader in high-performance cybersecurity solutions, released its fourth quarterly 2019 report today.

“As we leave 2019 behind, we can look back at a year with good progress in many areas, but also with clear challenges in others. In general, we continued to execute on our growth plan, which in essence is based on scaling our profitable business model to greater volumes through a larger and more efficient go-to-market organization…”

READ MORE

Clavister Q4 2019: Stark tillväxt för Global Key Accounts

Örnsköldsvik, Sverige, den 20:e februari 2020. Clavister, en ledande leverantör av högpresterande cybersäkerhetslösningar, har idag publicerat sin senaste delårsrapport.

” Vi lämnar ett händelserikt 2019 bakom oss där vi gjort stora framsteg inom flera områden, men också haft tydliga utmaningar att hantera inom andra områden. På en övergripande nivå fortsatte vi att exekvera på vår tillväxtstrategi, som bygger på att ta vår, i grunden, väldigt lönsamma affärsmodell och skala upp den volymmässigt genom en större och mer effektiv sälj- och marknadsverksamhet…”

LÄS MER

PRESENTATIONS & REPORTS

Interim report Q4

DOWNLOADLADDA NED