:enClavister Q2 2018: 40% order growth::svClavister Q2 2018: 40% ökad orderingång:

{:en}Clavister Q2 2018: 40% order growth{:}{:sv}Clavister Q2 2018: 40% ökad orderingång{:}

{:en}

August 22, 2018. Örnsköldsvik, Sweden. Clavister (Nasdaq: CLAV), a leader in high-performance network security solutions, released its latest quarterly report today.

Second quarter 2018 at a glance:

 • Order intake for the quarter rose by 40%, compared to the corresponding quarter last year and amounted to 29.9 (21.4) MSEK
 • Revenues increased by 25% and amounted to 26.8 (21.4) MSEK
 • Gross profit reached 19.1 (17.0) MSEK, equalling a gross margin of 71 (80)%, due to a variantion in revenue mix between the years and effects from implementing IFRS 15
 • EBIT amounted to -27.4 (-23.6) MSEK, where the cost increase is primarily driven by an accelerated build-up of the sales and marketing organization
 • Result after financial items for the period amounted to -34.4 (-24.6) MSEK. The increased financial costs mainly driven by the loans from Tagehus and the European Investment Bank
 • Cash by the end of the period was 65.3 (26.6) MSEK
 • Earnings per share amounted to -1.68 (-0.84) SEK

Clavister’s CEO, John Vestberg and Clavister’s CFO, Håkan Mattisson, will present the quarterly report on Wednesday, August 22, at 09:00 a.m. CET.

Link to the presentation: https://financialhearings.com/event/10644

The presentation will be recorded and can be listened to afterwards.

For further information, please contact CFO Håkan Mattisson, +46 (0)660 – 29 92 00.

{:}{:sv}

Örnsköldsvik, Sverige, den 22 augusti 2018. Clavister (Nasdaq: CLAV), en ledande leverantör av högpresterande nätverkssäkerhet, har idag publicerat sin senaste delårsrapport.

Andra kvartalet 2018 i sammandrag:

 • Orderingången för kvartalet ökade med 40%, jämfört med motsvarande kvartal föregående år och uppgick till 29,9 (21,4) MSEK
 • Omsättningen ökade med 25% och uppgick till 26,8 (21,4) MSEK
 • Bruttovinsten uppgick till 19,1 (17,0) MSEK, motsvarande en bruttomarginal på 71 (80)%. Marginalförändringen beror på skillnader i intäktsmix mellan åren samt på en effekt av ändrad redovisning till följd av IFRS 15
 • Rörelseresultatet uppgick till -27,4 (-23,6) MSEK, där kostnadsökningen är primärt driven av en accelererad utbyggnad av sälj- och marknadsorganisationen
 • Resultat efter finansnetto uppgick till – 34,4 (-24,6) MSEK. Ökningen av finansiella kostnader drevs huvudsakligen av upptagna lån från Tagehus och den Europeiska investeringsbanken
 • Likvida medel vid kvartalets slut uppgick till 65,3 (29,6) MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till -1,68 (-0,84) SEK

Clavisters VD, John Vestberg och Clavisters CFO, Håkan Mattisson, kommer att presentera bolagets finansiella resultat och den senaste utvecklingen på onsdag den 22 aug kl. 09:00.

Länk till presentationen: https://financialhearings.com/event/10644

Presentationen kommer att spelas in och finnas tillgänglig i efterhand.

För ytterligare information, vänligen kontakta CFO Håkan Mattisson, +46 (0)660-29 92 00

{:}