Clavister Q2 2018: 40% ökad orderingång

Connect.Protect

Clavister Q2 2018: 40% ökad orderingång

Örnsköldsvik, Sverige, den 22 augusti 2018. Clavister (Nasdaq: CLAV), en ledande leverantör av högpresterande nätverkssäkerhet, har idag publicerat sin senaste delårsrapport.

Andra kvartalet 2018 i sammandrag:

  • Orderingången för kvartalet ökade med 40%, jämfört med motsvarande kvartal föregående år och uppgick till 29,9 (21,4) MSEK
  • Omsättningen ökade med 25% och uppgick till 26,8 (21,4) MSEK
  • Bruttovinsten uppgick till 19,1 (17,0) MSEK, motsvarande en bruttomarginal på 71 (80)%. Marginalförändringen beror på skillnader i intäktsmix mellan åren samt på en effekt av ändrad redovisning till följd av IFRS 15
  • Rörelseresultatet uppgick till -27,4 (-23,6) MSEK, där kostnadsökningen är primärt driven av en accelererad utbyggnad av sälj- och marknadsorganisationen
  • Resultat efter finansnetto uppgick till – 34,4 (-24,6) MSEK. Ökningen av finansiella kostnader drevs huvudsakligen av upptagna lån från Tagehus och den Europeiska investeringsbanken
  • Likvida medel vid kvartalets slut uppgick till 65,3 (29,6) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -1,68 (-0,84) SEK

Clavisters VD, John Vestberg och Clavisters CFO, Håkan Mattisson, kommer att presentera bolagets finansiella resultat och den senaste utvecklingen på onsdag den 22 aug kl. 09:00.

Länk till presentationen: https://financialhearings.com/event/10644

Presentationen kommer att spelas in och finnas tillgänglig i efterhand.

För ytterligare information, vänligen kontakta CFO Håkan Mattisson, +46 (0)660-29 92 00