:enClavister Q3 2018: 26% growth::svClavister Q3 2018: 26% tillväxt:

{:en}Clavister Q3 2018: 26% growth{:}{:sv}Clavister Q3 2018: 26% tillväxt{:}

{:en}

November 21, 2018. Örnsköldsvik, Sweden. Clavister, a leader in high-performance cybersecurity solutions, released its latest quarterly report today.

Third quarter 2018

 • Order intake for the quarter amounted to 30.1 (23.9) MSEK, equalling a growth by 26%, compared to the corresponding quarter last year
 • Revenues amounted to 30.8 (23.9) MSEK, an increase of 29%
 • Gross profit amounted to 26.5 (17.3) MSEK
 • Gross margin amounted to 86 (73)%
 • EBITDA amounted to -5.7 (-10.4) MSEK
 • EBIT amounted to -13.3 (-16.4) MSEK
 • Result after financial items for the period amounted to -17.1 (-18.6) MSEK
 • Earnings per share amounted to -0.73 (-0.63) SEK.
 •  Cash by the end of the period was 47.5 (31.3) MSEK
  Post quarter end an additional 5 MEUR was receieved from the European Investment Bank, as part of the investment facility of 20 MEUR.

First nine months of 2018

 • Order intake amounted to 81.2 (65.8) MSEK, equalling a growth by 23%,
  compared to the first nine months of 2017
 • Revenues amounted to 80.4 (65.8) MSEK, an increase of 22%
 • Gross profit rose to 63.0 (50.9) MSEK
 • Gross margin amounted to 78 (77)%
 • EBITDA amounted to -45.3 (-42.8) MSEK
 • EBIT amounted to -67.7 (-58.2) MSEK
 • Result after financial items amounted to -87.8 (-62.6) MSEK
 • Earnings per share amounted to -3.95 (-2.15) SEK

The full quarterly report can be found at the Company’s web page.
At 10:00 CET Clavister’s President and CEO, Mr. John Vestberg and Clavister’s CFO, Mr. Håkan Mattisson, will present a summary for the quarter and host a Q&A session regarding the quarterly report. Link: https://clavisterevents.webex.com/clavisterevents/onstage/g.php?MTID=e9f47c59f0a270732fb4d5521768bee6d. Registration required.

For additional information regarding this press release, please contact:
Håkan Mattisson, CFO Clavister
+46 (0)660-29 92 00

{:}{:sv}

Örnsköldsvik, Sverige, den 21 november 2018. Clavister, en ledande leverantör av högpresterande cybersäkerhetslösningar, har idag publicerat sin senaste delårsrapport.

Tredje kvartalet 2018

 • Orderingången för kvartalet uppgick till 30,1 (23,9) MSEK, en ökning med 26% jämfört motsvarande kvartal föregående år
 • Kvartalets omsättning uppgick till 30,8 (23,9) MSEK
  • Bruttovinsten uppgick till 26,5 (17,3) MSEK
  • Bruttomarginalen uppgick till 86 (73) %
  • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick till -5,7 (-10,4) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -13,3 (-16,4) MSEK
  • Resultat efter finansnetto uppgick till -17,1 (-18,6) MSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,73 (-0,63) SEK
  • Likvida medel vid kvartalets slut uppgick till 47,5 (31,3) MSEK.
   Efter kvartalets slut erhölls ytterligare 5 MEUR från den Europeiska Investeringsbanken, som en del av investeringslånet på 20 MEUR.

Första nio månaderna 2018

 • Orderingången för årets första nio månader uppgick till 81,2 (65,8) MSEK, en ökning med 23%
  jämfört med de nio första månaderna föregående år
 • Omsättningen uppgick till 80,4 (65,8) MSEK, en ökning med 22% jämfört med samma period föregående år
 • Bruttovinsten uppgick till 63,0 (50,9) MSEK
 • Bruttomarginalen uppgick till 78 (77)%
 • Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar uppgick till -45,3 (-42,8) MSEK
 • Rörelseresultatet uppgick till -67,7 (-58,2) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -87,8 (-62,6) MSEK
 •  Resultat per aktie uppgick till -3,95 (-2,15) SEK

Den fullständiga kvartalsrapporten återfinns på bolagets hemsida.

{:}