2015

Short summary of the final quarter

– Revenues for the quarter totaled SEK 20,5 MSEK (22,2), a decrease of -8 % in the fourth quarter year over year but an increase of +2% versus the third quarter. Second-half annual sales exceeded the first-half by 72%.
– Gross profits amounted to SEK 13,5 MSEK (16,8) for the fourth quarter and the period’s gross margin totaling 66% (76). Last year’s gross profit and margin were positively affected by a reversal of a provision of 4,3 MSEK, equivalent to 5 percentage points.
– The Profit after tax amounted to SEK -1,0 MSEK (-3,1)
– Cash and cash equivalents at the end of the quarter amounted to SEK 43,5 MSEK (11,7), after the addition of proceeds of 27,4 MSEK related to the redemption of warrants.

PRESS RELEASE

Rapport för tredje kvartalet, juli-september 2015

Clavister (CLAV) – Strategiskt viktiga avstamp har tagits bland annat i samband med tecknandet av distributionsavtalet med Canon IT Solutions i Japan som spår betydande försäljingsvolymer.

READ ARTICLE

Rapport för andra kvartalet, april-juni 2015

Strategiska avtal med betydande potential har ingåtts under perioden. Skalfördelarna är påtagliga. Möjligheterna är mer omfattande än vad som tidigare bedömdes, parallellt med att bolaget ser en ökning av betydande kommersiella prospekts.

READ ARTICLE

Rapport för första kvartalet, januari-mars 2015

Clavister är inne i slutfasen av strategiska förhandlingar av betydande värde för bolaget. Clavister bedömer att förutsättningarna är goda att fortsatt ta betydande marknadsandelar inom avgränsade områden, även om bedömningen är att det kommer att ske över en längre tid.

READ ARTICLE

PRESENTATIONS & REPORT

Annual report 2015

DOWNLOAD (EN)LADDA NED (SE)

Interim report Q4

DOWNLOAD (EN)LADD NED (SE)

Interim report Q3

DOWNLOAD (EN)LADDA NED (SE)

Interim report Q2

DOWNLOAD (EN)LADDA NED (SE)

Interim report Q1

DOWNLOAD (EN)LADDA NED (SE)