Category: Svenska Nyheter

Connect.Protect

Clavister Q4 2018

”Orderingången för det fjärde kvartalet uppgick till 39 MSEK, en ökning från 34 MSEK för samma period 2017, och därmed en ny högstanivå för Clavister. Helåret 2018 innebar en total orderingång på ca 120 MSEK, att jämföra med drygt 100 MSEK i orderingång året innan.

Clavister Q3 2018: 26% tillväxt

Örnsköldsvik, Sverige, den 21 november 2018. Clavister, en ledande leverantör av högpresterande cybersäkerhetslösningar, har idag publicerat sin senaste delårsrapport. Tredje kvartalet 2018 Orderingången för kvartalet uppgick till 30,1 (23,9) MSEK, en ökning med 26% jämfört motsvarande kvartal föregående år Kvartalets omsättning uppgick till 30,8 (23,9) MSEK Bruttovinsten uppgick till 26,5 (17,3) MSEK Bruttomarginalen uppgick till…
Read more

Clavister Q2 2018: 40% ökad orderingång

Örnsköldsvik, Sverige, den 22 augusti 2018. Clavister (Nasdaq: CLAV), en ledande leverantör av högpresterande nätverkssäkerhet, har idag publicerat sin senaste delårsrapport. Andra kvartalet 2018 i sammandrag: Orderingången för kvartalet ökade med 40%, jämfört med motsvarande kvartal föregående år och uppgick till 29,9 (21,4) MSEK Omsättningen ökade med 25% och uppgick till 26,8 (21,4) MSEK Bruttovinsten…
Read more

Clavister Q1 2018: Fortsatt tillväxt och investeringar enligt plan

Örnsköldsvik, Sverige, den 16 maj 2018. Clavister (Nasdaq: CLAV), en ledande leverantör av högpresterande nätverkssäkerhet, har idag publicerat sin senaste delårsrapport. Under kvartalet har Clavister fortsatt sin planerade och kommunicerade investering i sälj, marknad och utvecklingskapacitet för att bygga en internationell betydelsefull aktör inom området cybersäkerhet. Q1 2018: Kvartalets omsättning uppgick till 22,8 (20,6) MSEK…
Read more

Clavister årsredovisning för 2017 publicerad

Styrelsen för Clavister Holding AB (publ.), 556917-6612, har publicerat årsredovisningen för verksamhetsåret 2017. Årsredovisningen finns tillgänglig på www.clavister.com/investor-relations/#corporate-governance Den kan även skickas genom att kontakta bolaget via e-post till finance@clavister.com För mer information om den här pressreleasen kontaktas: Håkan Mattisson, CFO for Clavister Group +46 (0)660-29 92 00 Denna information är sådan information som Clavister Holding AB…
Read more

Clavister Q4 2017: Omsättningsrekord för både kvartal och helår

Clavisters rapport för det fjärde kvartalet 2017 uppvisade hög tillväxt. Omsättningen för både kvartalet och helåret 2017 nådde nya rekordnivåer. Det fjärde kvartalets omsättning växte med 27% och nådde 34,4 MSEK. Helårets omsättning växte med 28% och nådde den symboliska nivån 100 MSEK.  Örnsköldsvik, Sverige, den 15 februari 2018. Clavister (Nasdaq: CLAV), en ledande leverantör av…
Read more

Kommuniké från årsstämma den 21 april 2016 i Clavister Holding AB

På årsstämman idag den 21 april beslutade stämman i enlighet med styrelsens och Valberedningens förslag vilka i korthet följer nedan; Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen för koncernen och moderbolaget, samt att årets förlust balanseras i ny räkning; Beslut om beviljade av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret; Beslut om att…
Read more

Rapport för tredje kvartalet, juli-september 2015

Kvartalets omsättning ökade med 25% Clavister (CLAV) – Strategiskt viktiga avstamp har tagits bland annat i samband med tecknandet av distributionsavtalet med Canon IT Solutions i Japan som spår betydande försäljingsvolymer. Baserat på Clavisters programvara har Artesyn embedded Technologies lanserat en ny säkerhetsplattform, vilken ger möjlighet för Artesyns kunder att drastisk sänka kostnaden för distribution…
Read more

Rapport för andra kvartalet, april-juni 2015

Strategiska avtal med betydande potential Strategiska avtal med betydande potential har ingåtts under perioden. Skalfördelarna är påtagliga. Möjligheterna är mer omfattande än vad som tidigare bedömdes, parallellt med att bolaget ser en ökning av betydande kommersiella prospekts. Bolagets egna investeringar beräknas utökas (tidigareläggas). Genomförd emission samt övriga befintliga finansieringsmöjligheter gör att Clavister är väl rustat.…
Read more

Rapport för andra kvartalet, april-juni 2015

Strategiska avtal med betydande potential Strategiska avtal med betydande potential har ingåtts under perioden. Skalfördelarna är påtagliga. Möjligheterna är mer omfattande än vad som tidigare bedömdes, parallellt med att bolaget ser en ökning av betydande kommersiella prospekts. Bolagets egna investeringar beräknas utökas (tidigareläggas). Genomförd emission samt övriga befintliga finansieringsmöjligheter gör att Clavister är väl rustat.…
Read more