:enClavister Q4 2017: All-time High Quarter and Full Year Revenues::svClavister Q4 2017: Omsättningsrekord för både kvartal och helår:

{:en}Clavister Q4 2017: All-time High Quarter and Full Year Revenues{:}{:sv}Clavister Q4 2017: Omsättningsrekord för både kvartal och helår{:}

{:en} Clavister’s Q4 2017 report shows record revenues and gross profit. Q4 revenues grew to 27% and reached 34.4 MSEK. The full year growth was 28%, reaching all-time annual revenues  over 100 MSEK. February 15, 2018. Örnsköldsvik, Sweden. Clavister (Nasdaq: CLAV), a leader in high-performance network security solutions, released its latest quarterly report showing increases in key metrics including Q4 revenues reaching 34,4 MSEK(+27%), gross margin rose to 77%, and gross profit improved by 31%, year-on-year. For the full year 2017, the revenues rose by 28% and reached, for the first time, over 100 MSEK. Full year gross margin rose by 9 percentage points up to 77%, while gross profit improved by 45% reaching 77.5 MSEK. Additionally, Clavister signed in Q4 a 20 MEUR funding agreement with the European Investment Bank (EIB), for the continued development of enterprise and telco-grade Cyber security software to serve our global enterprise and communication service provider customers. Fourth Quarter 2017
 • Revenues reached 34.4 (27.1) MSEK, an organic increase of 27% compared with the same quarter last year
 • Gross profit reached 26.6 (20.3) MSEK, an increase of 31%.
 • Gross margin reached 77 (75)%
 • EBIT amounted to -18.7 (-20.4) MSEK
 • Result after financial items for the period amounted to -21.1 (-21.7) MSEK
 • Cash by the end of the period was 26.5 (75.3) MSEK. In addition, Clavister has own shares at a value of 7.9 MSEK at the end of the quarter, which-together with cash and cash equivalents–yielded a total of 34.4 MSEK
 • Earnings per share amounted to -0.73 (-0.24) SEK.
{:}{:sv}

Clavisters rapport för det fjärde kvartalet 2017 uppvisade hög tillväxt. Omsättningen för både kvartalet och helåret 2017 nådde nya rekordnivåer. Det fjärde kvartalets omsättning växte med 27% och nådde 34,4 MSEK. Helårets omsättning växte med 28% och nådde den symboliska nivån 100 MSEK. 

Örnsköldsvik, Sverige, den 15 februari 2018. Clavister (Nasdaq: CLAV), en ledande leverantör av högpresterande nätverkssäkerhet, har idag publicerat sin senaste delårsrapport och rapporterar förbättrade nyckeltal, inklusive omsättning för kvartalet som ökade med 27% och nådde 34,4 MSEK. Bruttomarginalen ökade till 77% och bruttovinsten ökade med 31% jämfört med motsvarande kvartal 2016.

Avseende helåret 2017 steg Clavisters omsättning med 28% och passerade för första gången den symboliska 100 MSEK-tröskeln. Helårets bruttomarginal förbättrades med 9 procentenheter och nådde 77%, samtidigt som årets bruttovinst ökade med 45% och nådde 77,5 MSEK. 

Därutöver tecknade Clavister under det fjärde kvartalet ett finansieringsavtal uppgående till 20 M Euro med den Europeiska investeringsbanken (EIB), i syfte att skapa fortsatt tillväxt och att kontinuerligt utveckla cybersäkerhets-lösningar i världsklass.

Fjärde kvartalet 2017

 • Kvartalets omsättning uppgick till 34,4 (27,1) MSEK, motsvarande en organisk tillväxt med 27%, jämfört med motsvarande kvartal föregående år
 • Bruttovinsten uppgick till 26,6 (20,3) MSEK, en ökning med 31%
 • Bruttomarginalen uppgick till 77 (75)%
 • EBIT uppgick till -18,7 (-20,4) MSEK
 • Resultat efter finansnetto uppgick till -21,1 (-21,7) MSEK
 • Likvida medel vid kvartalets slut uppgick till 26,5 (75,3) MSEK. Därutöver tillkommer egna aktier med ett värde vid kvartalets utgång om 7,9 MSEK, vilket tillsammans med likvida medel ger en summa om 34,4 MSEK

Resultat per aktie uppgick till -0,73 (-0,24) SEK

{:}