:enClavister Annual Report 2017 published::svClavister årsredovisning för 2017 publicerad:

{:en}Clavister Annual Report 2017 published{:}{:sv}Clavister årsredovisning för 2017 publicerad{:}

{:en} The Board of directors of Clavister Holding AB (publ.), 556917-6612, have now published the Annual Report for 2017. The Clavister Annual Report is available at www.clavister.com/investor-relations/#corporate-governance It can also be ordered at finance@clavister.com For more information, please contact: Håkan Mattisson, CFO for Clavister Group +46 (0)660-29 92 00 This information is information that Clavister Holding AB (publ) is obliged to make public pursuant to the Securities Market Act. The information was submitted for publication at 16:25 CET on April 3, 2018{:}{:sv}

Styrelsen för Clavister Holding AB (publ.), 556917-6612, har publicerat årsredovisningen för verksamhetsåret 2017.

Årsredovisningen finns tillgänglig på www.clavister.com/investor-relations/#corporate-governance

Den kan även skickas genom att kontakta bolaget via e-post till finance@clavister.com

För mer information om den här pressreleasen kontaktas:
Håkan Mattisson, CFO for Clavister Group
+46 (0)660-29 92 00

Denna information är sådan information som Clavister Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 april 2018 kl.16:25.

{:}