Clavister News


Read the latest from Clavister

FILTER

Clavister Products Deployed in Large Transportation and Performance Venue Critical Infrastructure in Japan

ÖRNSKÖLDSVIK, SWEDEN. 2018-12-05

NTTBP, a key client for Clavister security products, secures deals with a premiere railway operator, as well as a new venue built for the multi-sport event to secure their wireless networks.

Clavister säkrar kritisk infrastruktur i Japan

ÖRNSKÖLDSVIK. 2018-12-05

Clavister, en ledande leverantör av högpresterande cybersäkerhetslösningar, meddelar idag att två stora infrastrukturprojekt i Japan – en järnvägsoperatör och en multisportarena – kommer att använda Clavisters lösningar för att skydda sina trådlösa nätverk.

Clavister-Produkte werden in großen Transport- und Leistungszentren in wichtigen Infrastrukturen in Japan eingesetzt

ÖRNSKÖLDSVIK, SCHWEDEN. 2018-12-05

NTTBP, ein Schlüsselkunde für Clavister-Sicherheitsprodukte, sichert sich Verträge mit einem führenden Eisenbahnbetreiber sowie einen neuen Veranstaltungsort für die Multi-Sportveranstaltung zur Sicherung ihrer WLAN-Netzwerke.

Clavister Products Protects Large Law Enforcement Customer in Nordics

ÖRNSKÖLDSVIK, SWEDEN. 2018-11-27

They join the ranks of Clavister’s public sector customers to improve their security infrastructure.

Clavister tecknar avtal med ett av Nordens största myndigheter för brottsbekämpning

ÖRNSKÖLDSVIK, SWEDEN. 2018-11-27

Clavister, en ledande leverantör av högpresterande cybersäkerhetslösningar, meddelar idag att de tecknar avtal med en av de största brottsbekämpande myndigheterna i Norden. Clavister kommer att förse kunden med lösningar för deras säkerhetsinfrastruktur och på så sätt skydda fler än 15 000 anställda och användare. Clavister kommer att leverera stora rackmonterade kluster för brandväggs- och...

Die Clavister-Produkte schützen große Polizeikunden in Nordischen Ländern

ÖRNSKÖLDSVIK. 2018-11-27

Sie gehören zu den Kunden von Clavister im öffentlichen Sektor und zeigen, wie die Lösungen des Unternehmens zur Verbesserung der öffentlichen Sicherheit genutzt werden.

The New Clavister InControl 1.85.00 released

ÖRNSKÖLDSVIK. 2018-11-23

The latest version of Clavister’s InControl software, one that offers a number of key advancements to help users derive the full feature functionality of their Clavister NGFW appliances.

Den nya utgåvan av Clavister InControl 1.85.00 är nu släppt

ÖRNSKÖLDSVIK. 2018-11-23

stolt över att släppa den senaste utgåvan av Clavister’s InControl programvara, som erbjuder en rad viktiga tillägg för att hjälpa användare att få ut maximum av funktionaliteten på deras Clavister NGFW enheter.

Clavister Joins Vinnova Funded AutoDC Project for Datacenter Innovation

ÖRNSKÖLDSVIK, SWEDEN. 2018-11-09

The project—led by Ericsson, with tech firms from Finland, Canada and Sweden, participating and coordinated in Sweden by RISE SICS NORTH—becomes part of a funded research group by Swedish innovation agency Vinnova, tasked with making datacenters more robust and intelligent.

Clavister går med i Vinnova-projektet AutoDC för datacenterutveckling

ÖRNSKÖLDSVIK, SVERIGE. 2018-11-09

Clavister, en ledande leverantör av högpresterande cybersäkerhetslösningar, kommer att delta i projektet AutoDC som finansieras av Vinnova inom ramen för klusterprogrammet ITEA3 EUREKA. Projektet AutoDC syftar till att främja samarbete och forskning kring autonoma datacenter. Vinnova har nu utvärderat projektet och valt att finansiera arbetet framåt. Ericsson leder projektet som får ekonomiskt...