News

Clavister Joins Vinnova Funded AutoDC Project for Datacenter Innovation

2018-11-09. ITEA3, a European cluster program, has named the project AutoDC, an endeavor that promotes cooperation and research into autonomous datacenters for the benefit of the industry and European innovation. Vinnova has now evaluated the project and dedicated funding to the work…

{:en}Clavister Q2 2018: 40% order growth{:}{:sv}Clavister Q2 2018: 40% ökad orderingång{:}

{:en} August 22, 2018. Örnsköldsvik, Sweden. Clavister (Nasdaq: CLAV), a leader in high-performance network security solutions, released its latest quarterly report today. Second quarter 2018 at a glance: Order intake for the quarter rose by 40%, compared to the corresponding quarter last year and amounted to 29.9 (21.4) MSEK Revenues increased by 25% and amounted…
Read more

{:en}Clavister Q1 2018: Continued growth and investments according to plan{:}{:sv}Clavister Q1 2018: Fortsatt tillväxt och investeringar enligt plan{:}

{:en} May 16, 2018. Örnsköldsvik, Sweden. Clavister (Nasdaq: CLAV), a leader in high-performance network security solutions, released its latest quarterly report today. During the quarter Clavister has continued to deliver on the planned and communicated investment in sales, marketing and IT development capacity in order to build a future, international important actor within the cyber…
Read more

{:en}Clavister Annual Report 2017 published{:}{:sv}Clavister årsredovisning för 2017 publicerad{:}

{:en} The Board of directors of Clavister Holding AB (publ.), 556917-6612, have now published the Annual Report for 2017. The Clavister Annual Report is available at www.clavister.com/investor-relations/#corporate-governance It can also be ordered at finance@clavister.com For more information, please contact: Håkan Mattisson, CFO for Clavister Group +46 (0)660-29 92 00 This information is information that Clavister Holding…
Read more

{:en}Clavister Q4 2017: All-time High Quarter and Full Year Revenues{:}{:sv}Clavister Q4 2017: Omsättningsrekord för både kvartal och helår{:}

{:en} Clavister’s Q4 2017 report shows record revenues and gross profit. Q4 revenues grew to 27% and reached 34.4 MSEK. The full year growth was 28%, reaching all-time annual revenues  over 100 MSEK. February 15, 2018. Örnsköldsvik, Sweden. Clavister (Nasdaq: CLAV), a leader in high-performance network security solutions, released its latest quarterly report showing increases in…
Read more

Kommuniké från årsstämma den 21 april 2016 i Clavister Holding AB

På årsstämman idag den 21 april beslutade stämman i enlighet med styrelsens och Valberedningens förslag vilka i korthet följer nedan; Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen för koncernen och moderbolaget, samt att årets förlust balanseras i ny räkning; Beslut om beviljade av ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret; Beslut om att…
Read more

Rapport för tredje kvartalet, juli-september 2015

Kvartalets omsättning ökade med 25% Clavister (CLAV) – Strategiskt viktiga avstamp har tagits bland annat i samband med tecknandet av distributionsavtalet med Canon IT Solutions i Japan som spår betydande försäljingsvolymer. Baserat på Clavisters programvara har Artesyn embedded Technologies lanserat en ny säkerhetsplattform, vilken ger möjlighet för Artesyns kunder att drastisk sänka kostnaden för distribution…
Read more

Rapport för tredje kvartalet, juli-september 2015

Kvartalets omsättning ökade med 25% Clavister (CLAV) – Strategiskt viktiga avstamp har tagits bland annat i samband med tecknandet av distributionsavtalet med Canon IT Solutions i Japan som spår betydande försäljingsvolymer. Baserat på Clavisters programvara har Artesyn embedded Technologies lanserat en ny säkerhetsplattform, vilken ger möjlighet för Artesyns kunder att drastisk sänka kostnaden för distribution…
Read more

Rapport för andra kvartalet, april-juni 2015

Strategiska avtal med betydande potential Strategiska avtal med betydande potential har ingåtts under perioden. Skalfördelarna är påtagliga. Möjligheterna är mer omfattande än vad som tidigare bedömdes, parallellt med att bolaget ser en ökning av betydande kommersiella prospekts. Bolagets egna investeringar beräknas utökas (tidigareläggas). Genomförd emission samt övriga befintliga finansieringsmöjligheter gör att Clavister är väl rustat.…
Read more

Rapport för andra kvartalet, april-juni 2015

Strategiska avtal med betydande potential Strategiska avtal med betydande potential har ingåtts under perioden. Skalfördelarna är påtagliga. Möjligheterna är mer omfattande än vad som tidigare bedömdes, parallellt med att bolaget ser en ökning av betydande kommersiella prospekts. Bolagets egna investeringar beräknas utökas (tidigareläggas). Genomförd emission samt övriga befintliga finansieringsmöjligheter gör att Clavister är väl rustat.…
Read more